Om hitlisterne

Forfatter: Henrik Smith-Sivertsen

I artiklerne om ugens hit tages der udgangspunkt i Danmarks Radios hitlister fra perioden 1962 til 1977. For overblikkets skyld kan man her se en oversigt over disse hitlisters noget brogede historie:

Ti vi ka’ li’ (1962-1964)

I oktober 1962 bragte Danmarks Radio for første gang noget, der tilnærmelsesvis kan betegnes som en hitliste. Ti vi ka’ li’ var et stemmebaseret hitlisteprogram, hvor man spillede et antal numre for et livepublikum bestående af unge mennesker. Efter hvert nummer stemte de tilstedeværende publikummere ved at klappe og larme, og sangenes placeringer blev efterfølgende opgjort i forhold til lydniveauet efter hver sang. Konceptet var kopieret fra Sverige, hvor man året forinden med stor succes havde introduceret programmet Tio i Topp. Ti vi ka’ li’ stoppede i juni 1964.

Da det ikke i første omgang har været muligt at fremskaffe alle Ti vi ka’ li’-listerne, indgår disse ikke i danskehitlister.dk på nuværende tidspunkt og inddrages derfor kun sporadisk i Ugens hit-artiklerne.

 

Top 20/Hitparaden/Top 30/Top 20 (1963-1977)

I slutningen af januar 1963 præsenterede Danmarks Radio sin første salgsbaserede hitliste med titlen Top 20. Ved mikrofonen sad en meget ung Jørgen Mylius, som ugen forinden for åben mikrofon havde efterlyst hitlister i radioen. Han fik efterfølgende selv lov til at udforme en sådan, og efter lidt startvanskeligheder med afviklingen, (i det første program indledtes der fra toppen, så spændingsmomentet mere eller mindre forsvandt), fandt han hurtigt en form, der tiltrak mange lyttere.

I juni 1964 blev Top 20 lukket, men genopstod i oktober 1966 under samme navn. I foråret 1969 blev listen igen nedlagt i forbindelse med en større omlægning af Danmarks Radios hitlister. Først i oktober 1972 vendte Top 20 tilbage, denne gang dog under titlen Hitparaden. I modsætning til tidligere var det kun salget af singler, der blev registreret på listen, som i maj 1973 blev omdøbt til Top 30. Som det fremgår af navnet, havde man nu udvidet listen til at indbefatte hele 30 titler. Desuden havde man allerede et par uger i forvejen valgt at blande salgslisten, så der både optrådte singler og Lp’er.

I september 1974 var det slut med navneforvirringerne. Her skar man antallet af titler ned til de oprindelige 20 og valgte ved samme lejlighed at gå tilbage til den oprindelige programtitel. I slutningen af marts 1977 lukkede Top 20 igen og blev først genindført i 1988.

 

Top Ti/Tipparaden (1969-1977)

Ved lukningen af Top 20 i 1969 indførtes Top Ti som nyt tilbud til det hitlistehungrende folk. Ligesom med Ti Vi Ka' Li' var det det svenske Tio i Topp, som var forbilledet. Her havde man for længst droppet livepublikummet og i stedet ladet lytterne indsende stemmer i ugens løb. Samme koncept blev nu indført i Danmark med Top Ti med den udvidelse, at der udelukkende var tale om sange fremført på andre sprog end dansk. I praksis var det næsten udelukkende engelsksproget musik, der kom i betragtning. I oktober 1972 ændrede hitlisten navn til Tipparaden. I samme ombæring droppede man den sproglige forhindring, så mere beat/rockorienterede dansksprogede orkestre også havde mulighed for at komme i betragtning. Tipparaden bevarede formatet og navnet indtil lukningen i 1977. Selvom selve navnet ikke blev brugt igen, peger såvel Det elektroniske barometer (1986-) som Tjeklisten (1994-2010) tilbage på Tipparaden, hvad formatet angår.

 

LP Top 10 (1969-1973)

Udover Top Ti indførte man også en LP-hitliste som kompensation for Top 20 i 1969. Listen blev sendt hver 14. dag frem til foråret 1973, hvor LP’erne gled ind på Top 30 - det tidligere Top 20.

Da det ikke i første omgang har været muligt at fremskaffe alle LP Top 10-listerne, indgår disse ikke i danskehitlister.dk på nuværende tidspunkt og inddrages derfor kun sporadisk i Ugens hit-artiklerne.

 

Dansktoppen (1968-1977)

Den første Dansktoppen blev sendt den 1. september 1968. Den adskilte sig fra Top 20 ved at være baseret på lytterafstemninger og ikke mindst ved kun at være for sange på dansk. Konceptet var igen hentet i Sverige, hvor man siden 1962 med stor succes havde bragt den svensksprogede Svensktoppen. Derfor havde man op gennem 60′erne en platform for at promovere og dyrke den svensksprogede populærmusik, som i lighed med Danmark var trængt af den engelsksprogede musik, som i netop disse år strømmede ud over resten af verden. Man havde været i stand til at holde de svenske hjul i gang, og en lignende effekt ønskede man også i Danmark, da man i 1968 søsatte Dansktoppen.

Umiddelbart gik det som planlagt: Det væltede frem med dansksprogede sange med nye og gamle danske solister og orkestre, som takket være Dansktoppen fik kronede dage de følgende år. Som det beskrives i artiklen, om ugens hit i uge 12, var Dansktoppens succes en væsentlig årsag til, at man valgte at lukke Top 20 og i stedet indføre Top Ti og LP Top ti.

På trods af den store lytteropbakning blev Dansktoppen lukket igen allerede i april 1969. Det var dog kun kortvarigt, for den genopstod igen allerede i september samme år. Herfra fortsatte man uafbrudt frem til april 1977, hvor flere års hård kritik af Dansktoppen var stærkt medvirkende til, at alle Danmarks Radios hitlister blev lukket.

Dansktoppen genåbnede i 1991, men lukkede igen året i 1992 på grund af manglende opbakning fra lytterne. I modsætning til tidligere var det eneste krav, at sangene skulle være komponeret i Danmark, og mange anfører dette som forklaringen på, at lytterne ikke tog imod programmet. Det gjorde de derimod, da man i januar 1993 genåbnede Dansktoppen efter den gamle model, og programmet har stadig sin plads i Danmarks Radio i dag.