Der er et yndigt land

Adam Oehlenschläger og sangteksten

 

Portræt af Adam Oehlenschläger  

Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en af guldalderens største digtere. Omkring 1820 var han særlig produktiv, og selv om han løbende blev udsat for heftig kritik fra digteren Jens Baggesen og senere Johan Ludvig Heiberg, havde han status som en slags uofficiel national poet. Hans værker var ikke længere nye og progressive, men man kunne dog stadig finde meget inspirerede arbejder i hans produktion. Et af dem var "Der er et yndigt land", der også må ses på baggrund af turbulente år for Danmark med Napoleonskrigene, Statsbankerotten i 1813 og afståelsen af Norge i 1814.
 

Oehlenschläger fik sit digt trykt i Samlede Digte II fra 1823, og det havde da 12 vers. Foruden de nu kendte strofer hylder digtet sproget, troskaben, flaget, det åndelige liv og kongen, og der foretages sammenligning med andre lande. Til gengæld spiller historien og de nationale helteskikkelser næsten ingen rolle.
Som motto satte Oehlenschläger en linie fra den romerske digter Horats: "Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet" (Hin plet af jord mig frem for alle fryder), der udtrykker essensen i digtet. Det er bl.a. tilstedeværelsen af mottoet, der peger mod digterens deltagelse i nationalsangskonkurrencen eller inspirationen herfra.
Da Oehlenschläger genudgav sine digte i Digterværker XIV 1846 medtog han kun vers 1,2,3,5 og 12, men vers 6 er også bibeholdt i en del af tidens sangbøger. I dag kendes kun vers 1,2 og 3 samt de sidste tre linier af 12. vers.