Septembers himmel er så blå

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, 2008

Vi ser det for os: det solskinsgule korn, de røde rønnebær og de purpursorte hyldebær. Et smukt og præcist udtryk for det tidlige efterår i den danske natur. Sangen af Otto Mortensen med tekst af Alex Garff blev lanceret i en særlig pædagogisk sammenhæng.

Et stykke med sky

Forfatteren

Alex Garff (1904-1977) blev uddannet cand. mag i dansk og tysk og underviste en årrække i Randers. I 1946 flyttede han imidlertid tilbage til København, hvor han blev lektor på Aurehøj Gymnasium i Gentofte. Hans digte fra 1930erne og 40erne er ofte i lyrisk stil, bl.a. afspejlet i tre digtsamlinger fra 1934-42, og "Septembers himmel" glider fint ind i hans digtmæssigt velformede, til tider afdæmpede glæde over naturen og sammenligninger med menneskelivet.

Garff er repræsenteret i en række sangbøger, bl.a. med danske gendigtninger af udenlandske folkeviser, deriblandt en del østeuropæiske. Bedst kendt blandt dem er nok "Heksemutter lod en tudse", og "Sølvhvide birkes land", som optræder i mange børnesangbøger. Derudover har Garff skrevet den danske tekst til Santa Lucia-sangen, "Nu bæres lyset frem". Men også hans egne digte er sat i musik af en række danske komponister, først og fremmest Poul Schierbeck, men også Oluf Ring, Mogens Jermin Nissen og Leif Kayser. Inden for den lyriske naturskildring finder man det smukke digt "Lyse land med grønne grænser", som har melodi både af Jørgen Bentzon og Peder Gram.

Digtet

"Septembers himmel" blev udgivet første gang i en helt speciel anledning. Inden for Danmarks Skoleradio lavede man nogle udsendelser med sange, som de enkelte skoler kunne lukke op for i skoletiden. Det var så meningen, at eleverne i de enkelte klasser havde mulighed for at synge med på 5-6 sange, som de hørte i radioen. Her sang sanginspektør Rudolf Grytters elever og Radioens drengekor under ledelse af Henning Elbirk for, og repertoiret  var danske årstids- og historiske sange.

Den 2. og 3. september 1949 kl. 9.15 og 11.15 kunne man så høre bl.a. "Det lysner over agres felt" og "Påskeklokken kimed' mildt" samt til slut "en ny sang, som er komponeret og digtet til udsendelsen": Septembers himmel. Tekst og noder var på forhånd udgivet i bladet Danmarks Skoleradio fra september/oktober 1949 sammen med de øvrige sange, "Påskeklokken" endda i et SSAB-arrangement ved Bjørn Hjelmborg.

Digtet giver en fin naturskildring af det danske septemberlandskab, beskrevet med hele farvepaletten fra solskinsgul til purpursort. Der er fokus på blomsternes overflod, den modne frugt og høsten, såvel kornet som æblerne, og det overføres i slutverset på mennesket, der lærer "modenhedens milde magt" af løvet og derved beholder et frisk rødt "hybenhjerte". På den måde ses efteråret som en naturlig - og ikke negativ eller forfaldsmæssig - del af året og livet.

Et stykke med sky

Komponisten

Melodien til Garffs Sensommersang er komponeret af Otto Mortensen, en af de betydeligste sangkomponister i generationen efter Thorvald Aagaard og Oluf Ring.

Otto Mortensen blev født i København den 18. august 1907. Efter studentereksamen fra Aalborg Katedralskole blev han i 1925 optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvorfra han i 1929 tog Store Eksamen i klaver samt organisteksamen. Otto Mortensen debuterede som pianist i 1930 og kastede sig snart over musikpædagogikken. Tidlige frugter af dette arbejde er en blokfløjteskole fra 1932 og en klaverskole (sammen med Olaf Jacobsen) fra 1933. I årene 1937-1956 var Otto Mortensen operarepetitør ved Det Kongelige Teater, og han underviste 1942-1966 i operarepetition ved konservatoriet. I 1939 studerede han hos Darius Milhaud og fungerede som kapelmester ved Opéra Comique i Paris. Også i Danmark optrådte han lejlighedsvis som dirigent i radioen og på Det Kongelige Teater. I 1956 tog Mortensen magisterkonferens i musikvidenskab og var i årene 1966-1974 lektor i musikvidenskab ved Århus Universitet. Otto Mortensen døde i 1986.

Sideløbende med sin karriere på teatret, konservatoriet og universitetet udfoldede Otto Mortensen en alsidig virksomhed som komponist. Produktionen spænder vidt: fra sange med klaver over kanons og korsange til kantater, og fra klaverværker over kammermusik til orkestermusik. Ydermere har han komponeret salmemelodier og en stor mængde pædagogisk musik. I Kulturkanon 2006 findes medtaget 12 højskolesange, hvoraf to har melodier af Otto Mortensen: Danmark (”Du gav os de blomster”) komponeret 1937-1938 og denne måneds sang Sensommersang (”Septembers himmel er så blå”) komponeret 1949.

Melodien

Allerede i 1953 blev sangen optaget i tillægget til Folkehøjskolens Melodibog og har siden været en særdeles populær og fast bestanddel af de følgende udgaver af melodibogen. Melodiens nynnende karakter i blød vuggende seksottendedelsrytme, dens elegante akkompagnement i brudte treklange og den fornemme harmoniske overgang mellem første og anden halvdel er stærkt medvirkende til at gøre denne sang til en af de mest populære nyere højskolesange.

Blå himmel med skyer