Kimer, I Klokker

N.F.S. Grundtvig skrev denne salmetekst i 1856 på opfordring af sognepræsten i Mern, Peter Rørdam, som synes Grundtvig skulle skrive en høstsalme og en salme på melodien til ”Lover den Herre”. Dette førte til, at Grundtvig forfattede fire indgangssalmer til henholdsvis advent, jul, påske og Kristi Himmelfartsdag, som blev offentliggjort i Dansk Kirketidende den 15. juni 1856.

Allerede året efter, i 1857, skrev Henrik Rung (1807-1871) den melodi, som vi i dag forbinder med ”Kimer, I Klokker”. Den blev udgivet første gang på forlaget Th. Lind i Rungs Fem Psalmer af N.F.S. Grundtvig, componerede for én Stemme med orgel, Pianoforte eller for 4 Stemmer.

Henrik Rung satte melodi til en lang række af Grundtvigs salmer, trods det, at han ikke var kirkemusiker. Hermed fik salmerne deres egen melodi, hvilket kom til at betyde et opgør med den praksis, at man i den grundtvigske menighed i Vartov sang Grundtvigs sange på mere eller mindre tilfældige, ofte verdslige, melodier.

Henrik Rungs manuskript til "Kimer, I Klokker":

hrung_kimer_klokker

Se og hør "Kimer, I Klokker" på Den Danske Salmebog Online.

Som et lille kuriosum kan nævnes, at Henrik Rungs søn, Frederik Rung (1854-1914), i 1879 også satte melodi til ”Kimer, I Klokker”. Melodien blev ikke udgivet, men mangfoldiggjort som et privat tryk, under titlen ”Juleaften til Familien”. Frederik Rung brugte det tilsyneladende den firstemmige sats som julegave til sin familie, og på Det Kongelige Biblioteks stearinplettede eksemplar er således noteret ”Moder!”.

Se Frederik Rungs "Juleaften til Familien" .