Knud Jeppesen (1892-1974)

Knud Jeppesen var en af det 20. århundredes mest anerkendte musikforskere og han fik som sådan stor international betydning.

Professionelt virkede Jeppesen som organist ved Skt. Stefans Kirke (1917-1932) og Holmens Kirke (1932-1946) i København, som lærer ved Det Kgl. Danske Musikkonservato­rium (1920-1947) og endelig i perioden 1946-1957 som den første professor i musik­videnskab ved Aarhus Universitet.

Jeppesen, som var elev af blandt andre Thomas Laub og Carl Nielsen, udfoldede til­lige igennem det meste af sit liv en omfattende kompositorisk virksomhed og fik både opført og publiceret en stor del af sin produktion.