Bjørnstjerne Bjørnson - tekster til sange

Bjørnstjerne Bjørnson

Norge kunne i 2010 fejre 100-året for digteren Bjørnstjerne Bjørnsons (1832-1910) død. Det blev gjort med en stor flot portal, hvor man kan se en masse om forfatterens liv og værker samt nyheder om udgivelser og arrangementer.

Det store norske Bjørnson-site præsenterede hver måned en sang til en af hans tekster. I de måneder, hvor der også er danskere, der har komponeret musik til versene, supplerede Det Kongelige Bibliotek med en oversigt over et udvalg af dem (se titlerne i højremarginen)

Bjørnson tegnede i høj grad Norge i anden halvdel af 1800-tallet. Med sine mange gøremål som litteratur- og teaterkritiker, teaterdirektør og forfatter var han en fremtrædende person i hele kulturlivet. Han besøgte ofte Danmark og havde bl.a. forbindelse med Georg Brandes, selv om de to karakterfulde personligheder også havde deres sammenstød. Bjørnson var meget politisk engageret og var en varm fortaler for en række mærkesager – i Danmark f.eks. det sønderjyske område.

Gennem sine forbindelser til det danske kulturliv fra omkring 1860 til 1910 traf Bjørnson også en række danske komponister, og flere kom til at kende hans tekster. Det er derfor ikke underligt, at mange danske komponister har sat musik til hans digte. Det gælder dog ikke alle de vers, som er blevet til populære sange – det meste er naturligt nok skrevet af norske komponister.

Se også en præsentation af dansk kulturliv i tiden - set fra Georg Brandes' skrivebord (især punkt 2)