Det Virtuelle Musikbibliotek (DVM)

Det Virtuelle Musikbibliotek (DVM) var et samarbejde mellem bl.a. en række danske forskningsbiblioteker etableret omkring år 2000 i regi af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek med henblik på tilgængeliggørelse af musikfaglige ressourcer på nettet. (Læs mere om baggrunden for DVM)

Samarbejdet bestod af følgende institutioner: Aalborg Universitetsbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek, Dansk Musik Informations Center (MIC, siden nedlagt), Dansk BiblioteksCenter (DBC), Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek (de sidste to nu fusioneret). Siden har alle andre end Det Kgl. Bibliotek dog trukket sig fra samarbejdet, og i 2017 er det besluttet at nedlægge Det Virtuelle Musikbibliotek som selvstændig fagportal og overflytte de mest efterspurgte ressourcer til andre, mere fremtidssikrede digitale platforme i Det Kgl. Biblioteks regi.

Nedlukning er sket mere pludseligt end ønsket pga. sikkerhedsmæssige problemer på det gamle site, hvorfor ressourcerne desværre ikke er online tilgængelige i overgangsperioden. Sitet dvm.nu kan dog stadig tilgås på publikumscomputerne i Den Sorte Diamant i København.

Dansk Musik Tidsskrift (dmt) (1925-2008) findes nu tilgængelig fra fortsættelsen af tidsskriftet seismograf.org, hvor der også er søge- og navigationsfaciliteter.

Følgende ressourcer fra DVM arbejdes der på at gøre tilgængelig online hurtigst muligt:

  • De digitaliserede tidsskrifter Nordic Sounds (1982-2006) og andre danske musiktidsskrifter fra 1800-tallet
  • Specialedatabasen over musikspecialer skrevet ved især de tre universitetsinstitutter i Aalborg, Aarhus og København op til ca. 2010. Specialerne fra Aalborg og København er allerede registret andetsteds og kan søges samlet via bibliotek.dk. Der arbejdes på, at også specialer fra Aarhus skal gøres tilgængelig herigennem.
  • MIC's base over danske operaer 1900-2007.

 En række formidlingssider ('Udvalgte emner') er allerede flyttet til kb.dk, fx Dansk Guldalderjazz og Musik ved Christian IVs hof.