Danmarks Digitale Nodebibliotek

- digitale faksimiler af nodetryk og -manuskripter.

Som et led i Det Kongelige Biblioteks arbejde med at tilgængeliggøre udvalgte dele af dets samlinger på internettet, udgives en række noder som faksimiler i digital form.

Det drejer sig både om manuskripter og trykte noder, nogle er publiceret med henblik på udprintning, andre i højere grad til studiebrug.

Hovedparten af de digitaliserede noder kan søges og listes i REX, mens andre er ordnede i specielle databaser eller efter emne.

Der er tre hovedspor i Danmarks Digitale Nodebibliotek:

Carl Nielsens samlede værker

Gieddes samling af fløjtemusik

Rischel og Birket Smiths samling af guitarmusik

Herudover findes et udvalg af specielle emner og repetoirer

 

 

Specielle emner

Nedenstående emner er specielle fokusområder for Musiksamlingens digitaliseringer.

Personer:

Emner og repertoire:

 

Spørgsmål vedrørende de digitale noder kan rettes til kontaktbiblioteket@kb.dk