Peter Heise – manuskripter til et udvalg af værker

Det Kongelige Bibliotek præsenterer her manuskripterne til 36 værker eller samlinger fra Peter Heises hånd – nu i en online udgave.

 
 
Biblioteket har den største samling af Heise-manuskripter, hvoraf de fleste kom i 1912 og 1915 efter familiens ønske. Senere er der erhvervet andre mindre samlinger. 
 
Værkerne afspejler i høj grad Heises særlige forkærlighed for vokalmusikken, dels i de mange sangsamlinger, dels i koncertstykker og operaen Drot og Marsk. Alligevel har vi ønsket også at vise den anden side af komponister, nemlig instrumentalmusikken i hans symfoni, kammermusik og ikke mindst ballet- og skuespilmusik.
 
Udvalget af værker viser Heise gennem hele hans aktive periode, og der spores en inspiration fra tidens andre store danske komponister som Weyse, Hartmann og Gade, men også i de sene værker som Drot og Marsk samt Dyvekes sange en selvstændig og fremadrettet psykologisk personskildring i musikken. 
 
Heise havde et nært forhold til en række af tidens digtere som Chr. Winther, Emil Aarestrup, Henrik Hertz og Holger Drachmann og skrev gerne musik til deres tekster. Derudover færdedes han i forskellige musikalske kredse i København, bl.a. Musikforeningen og Studenter-Sangforeningen, der både som institutioner og via en række personlige venskaber satte sig spor i hans værker. 
 
Hvert manuskript er ledsaget af en historisk introduktion og det er muligt at blade eller springe rundt i noderne. Nederst i hver introduktion til hvert værk er der henvisning til litteratur, trykte udgaver (nogle heraf er ligeledes online) og eventuelle indspilninger.
 
 
 
Projektet er udarbejdet af Camilla Bødker Thomsen, Peter Edlef Nissen, Lisbeth Larsen, Jens Egeberg, Susanne Thorbek og Anne Ørbæk Jensen.