INFO - Dansk Teatermusik ca. 1750 - 1900

- en oversigt over forestillingstitler med førsteopførelsesår, med links til de dertil hørende indskannede noder


Gå til databasen - her.

 Noderne er indeholdt i følgende udgivelser:

 • Den Danske Vaudeville. Bd. I-III. Udg. af Erik Bøgh. (URL-endelse: DDV-**.pdf)
 • Fra Teatrene. Bd. I-III. Udg. af Erik Bøgh. (URL-endelse: FT-**.pdf)
 • Musik fra Den Danske Skueplads. Bd. I-IV. Udg. af Frederik Rung. (URL-endelse: DDS-***.pdf)
 • Musikalsk Theaterjournal. 1.-3. Hefte. 1817. Udg. af Ludvig Zinck. (URL-endelse: MTJ-h*-**.pdf)
 • Musikalsk Theater Journal. I.-XIV. Årg. 1817-41. Udg. af Ludvig Zinck. (URL-endelse: MTJ-***.pdf)
 • Musikalsk Anthologie. I.-IV. Årg. 1856- . Udg. af Immanuel Rée. (URL-endelse: musant-*-***.pdf)
 • F. L. Æ. Kunzen: Polyhymnia. Et periodisk Værk. Hft. 1-4, 1805-06. (URL-endelse: polyhym-***.pdf)
 • F. L. Æ. Kunzen: Polyhimnia. Udtog af Operaerne ... Hft. 1-2, 1814-16. (URL-endelse: polyhim-**.pdf)
 • Niels Schiørring: Arier og Sange, Divertissements, Mellemacter etc. af Danske og oversatte Syngestykker. Indrettede for Claveret. 1786-89. (URL-endelse: schi-**-*.pdf)
  (NB! Schiørrings samlinger er i denne sammenhæng kun repræsenterede ved teatermusikken. Alle udgaverne kan ses fra denne oversigt.
 • C. A. Thielo: Samlinger af Oder ... som ere opførte paa den danske Skueplads. 1751-61. (URL-endelse: thielo-*-**.pdf)
  (NB! Thielos samlinger er i denne sammenhæng kun repræsenterede ved førsteudgaverne. Alle udgaverne kan ses fra denne oversigt.
 • Traditionel Musik til Ludvig Holbergs Komedier. Samlet af Axel Grandjean. (URL-endelse: grandj-holb-**.pdf)
   

- udgivelser som indeholder udvalgte sange fra de fleste operaer, syngestykker, vaudeviller og skuespil med musik, som blev spillet på Det Kongelige Teater og de københavnske privatteatre i 1800-tallet, og tildels også i 1700-tallet.

Hertil føjes løbende skanninger af større og mindre enkeltudgaver.

Indhold
Samlingen indeholder uddrag af en lang række forestillinger med indlagte sange fra 1700- og 1800-tallets københavnske teatre, især Det Kongelige Teater, men også f.eks. Casino, Dagmarteatret og Folketeatret. Det drejer sig både om vaudeviller som J.L. Heibergs Kong Salomon og Jørgen Hattemager og Erik Bøghs Redaktionssekretæren, om skuespil med indlagte sange som Hostrups En Spurv i Tranedans og Henrik Ibsens Peer Gynt samt om operaer, f.eks. Auber: Den Stumme i Portici eller Mozarts Don Juan. Derimod er balletmusik kun sjældent repræsenteret i samlingerne.

Det er således vigtigt at pointere, dels at der kun er tale om uddrag af de enkelte forestillingers musik, dels at der til tider er tale om skuespil med indlagte sange - også hvor skuespillet senere er blevet til en opera. Posterne på Barberen i Sevilla indeholder således dels et par enkelte sange fra Rossinis opera, dels en helt anden musik til Beaumarchais skuespil.

Nogle af titlerne indeholder sange af en række komponister (oftest vaudevillerne), mens andre titler betegner sange af samme komponist, således f.eks. Peter Heises musik til Bertran de Born. Denne titel optræder to gange, da den figurerer i flere af samlingerne.

Selv om langt den overvejende del af repertoire stammer fra 1800-tallet finder man også f.eks. C.A. Thielos musik til Ludvig Holbergs skuespil, bl.a. Sganarels Rejse til det philosophiske Land eller F.L. Ae. Kunzens musik til Enevold Falsens syngestykke Dragedukken.

Alle sangene har danske tekster, og ved titlen er angivet de danske oversættere eller forfattere.

De skannede billedfiler er i pdf-formatet, som kan læses/downloades af det gratis Acrobat Reader-program fra Adobe. 

Vil man vide fra hvilken samling sangene stammer, kan det aflæses på URL-endelsen, - jvf. ovenstående oversigt.

Årstalsangivelserne er ikke verificerede, men taget fra de pågældende udgivelser, eller fra Aumont og Collin: Det danske Nationalteater 1748-1889.

Ved forfatterangivelserne er der konsekvent brugt "af ..." for forfattere, og "ved ..." for oversættere/bearbejdere.