INFO - H. C. Lumbye

H.C. Lumbye

 

Til listen over værker

H. C. Lumbye er i dag den internationalt mest kendte og populære danske dansekomponist fra det 19. århundrede.

Efter at have tilbragt sin barndom og tidligste ungdom i provinsen flyttede han 1829 tilbage til sin fødeby København. Her samlede han i 1840 sit eget orkester og indledte dermed for alvor sit livslange virke som Danmarks og Skandinaviens ubestridt førende dansekomponist.

Da den nu verdenskendte forlystelseshave Tivoli tre år senere åbnede sine porte i København, fik Lumbye som leder af koncertsalens orkester det endelige og faste holdepunkt for sin lange og frugtbare karriere som komponist og dirigent. For dette orkester komponerede han gennem de næste tredive år omtrent 700 danse, først og fremmest polkaer, valse, og galopper - den sidste genre blev nærmest synonym med hans navn. Men også med sine talrige orkesterfantasier og mere end 25 ballet divertissementer viste Lumbye sig som den sande mester indenfor dansemusikken.

H. C. Lumbyes betydning i det forrige århundrede for dannelsen af en bred og folkelig musikkultur i Nordeuropa kan næppe overvurderes. Denne kendsgerning fremgår også af det overordentlig store antal af Lumbye-værker, som udkom for klaver i løbet af hans egen levetid og dermed blev gjort tilgængelig for den musikkultur, som udfoldede sig i de private hjem.

Lumbye Online er en database, der giver adgang til et stort udvalg af de trykte nodeudgivelser af H. C. Lumbyes Danse for Klaver, - i digital form.

De skannede noder vises i PDF-formatet, som kan læses ved hjælp af det gratis program Acrobat Reader.

Knud Arne Jürgensen
Forskningsbibliotekar, seniorforsker, dr. phil.