INFO - Aug. Bournonville: Musik til balletter i trykte klaverudgaver

Portræt af August Bournonville

 

Oversigt over værkerne

Få koreografer i balletromantikkens periode opnåede at se så megen musik til deres balletter trykt og udgivet i deres egen levetid som balletmester August Bournonville (1805-1879).

Det skyldes utvivlsomt det tætte og nære samarbejde, netop han havde med sin egen tids førende danske komponister. Som et resultat af Bournonvilles store kunstneriske indsats og bevidste stræben efter den bedst mulige balletmusik blev opgaven med at skrive levende og gennemkomponeret balletmusik ikke længere anset som en ringeagtet musikalsk nicheproduktion af datidens komponister og musikkritikere.

Mere end 50 balletter foruden talrige danseindslag i operaer og skuespil nåede Bournonville at få opført på scenen igennem det næsten halve århundrede, han med kun få afbrydelser var kongelig dansk balletmester fra 1830 til 1877.

Af disse mange værker blev hovedparten trykt og udgivet enten i deres fulde udstrækning eller i uddrag for 2- eller 4-hændigt klaver, hvorved datidens publikum i hjemmet kunne genopleve balletterne musikalsk og sammenholde deres musik med de trykte ballettekster, som kunne erhverves i teatret.

Denne væsentlige musikalske balletskat omfatter alle 1800-tallets førende danske balletkomponister.

I anledning af markeringen i 2005 af 200-året for August Bournonvilles fødsel blev disse komponisters Bournonville-balletmusik gjort tilgængeligt under ét i det omfang de findes trykt og udgivet.

Knud Arne Jürgensen
Forskningsbibliotekar, seniorforsker, dr. phil.

Gå til oversigten over værkerne


De skannede billedfiler er i pdf-formatet, som kan læses/downloades af det gratis Acrobat Reader-program fra Adobe. 

DFxxx-numrene refererer til den kronologiske nummerering i Dan Fog og Svend Kragh-Jacobsen: The Royal Danish Ballet 1760-1958 and August Bournonville. Kbh., 1961, hvorfra årstallene for førsteopførelserne også er hentet.