INFO - Københavnske Sommerrevyer

Gå til listen over revyerne

Den danske revys historie er kildemæssigt og litteraturmæssigt veldokumenteret. Dog er de musikalske kilder til revyen i Danmark et relativt svært tilgængeligt område. Disse kilder er primært bevaret i samlingen af musikalske småtryk i Musikafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Af disse musikalske kilder er udgaverne af de københavnske "Sommerrevyer" af særlig interesse, fordi disse nodetryk (for sang og klaver) kan kompletteres af en parallel manuskriptsamling, der indeholder de talte dialoger i de samme revyer.

Tilsammen udgør disse samlinger en udtømmende kilde til den danske revys tidlige historie, og kan inddeles i tre perioder:

  • Revyens start (1850-1880)
  • Revyen bliver politisk (1880-1900)
  • Revyen censureres (1900-1920).

De skannede musiktryk til de københavnske "Sommerrevyer" koncentrerer sig om midterperioden af dette historiske forløb og indeholder de første 25 års københavnske "Sommerrevyer" (i alt 33 revyer), som blev opført på Frederiksberg Morskabsteater, Revyteatret i Tivoli og Nørrebros Teater.

Samlinger af tekster til Københavnske Sommerrevyer (1877-1899) og Københavnske Revyer (1877-1930) i Dramatisk Bibliotek

Disse samlinger består af originalteksterne til de Københavnske Sommerrevyer, som blev opført på Nørrebros Teater mellem 1877 og 1899, samt teksterne til en række andre Københavnske Revyer opført på forskellige Københavnske morskabsteatre mellem 1877 og 1930. Samlingerne er opstillet i to grupper med opstillingssignaturerne:

  • Københavnske Sommerrevyer 1877-1899
  • Københavnske Revyer 1877-1930

De omfatter i alt 50 revytekster og supplerer de trykte klavernoder til de samme revyer i Musik- og Teaterafdelingens Småtrykssamling (serier). Samlingerne kan kun benyttes på Det Kongelige Biblioteks læsesale og bestilles i REX.

Knud Arne Jürgensen
Forskningsbibliotekar, seniorforsker, dr. phil.