INFO - Dansk Kammermusik

- er en database indeholdende dansk kammermusik af komponister, der er døde for mere end 70 år siden, dvs. at de ikke er ophavsretligt beskyttede og derfor frit kan kopieres og spilles.

Databasen indeholder hovedsagelig links til skannede trykte noder i pdf-format, men links til større afgrænsede samlinger forekommer også, f.eks. Joachim Andersen-samlingen.

Skanningerne er lavet på grundlag af en systematisk gennemgang af Musik- og Teaterafdelingens samlinger af trykte noder, og der ligger ingen kvalitative vurderinger til grund for udvælgelsen. Herudover er skannet enkelte kammermusikværker fra manuskriptsamlingerne.
Derfor håber vi, at udvalget kan medføre et kendskab til den ældre danske kammermusik af kendte eller glemte danske komponister - berettiget eller ikke!

Alle værkerne kan søges i REX, men man kan også få en oversigt over de værker (der er digitaliseret til og med 31. december 2012). Efterhånden som digitaliseringen af dansk kammermusik skrider frem, vil både nye og gamle kunne ses i den systematiske oversigt herunder. Klik eventuelt på det ønskede antal instrumenter, for at springe til det relevante sted: 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller flere instrumenter.

1 instrument:

D20 Orgel (harmonium)D22 Orgel (harmonium). Etuder, Skoler | D23 Harmonika. Også Etuder, skoler. | D24 Klaver. 1-hdg./2 hdg. | D26 Klaver/orgel som principalstemme (koncerter etc.).  Partitur og stemmer. Kadencer. | D30 Folkesange, folkedanse, nationalmelodier for klaver. | D32 Klaver 4 hdg. | D34 Klaver 4-hdg. Etuder, skoler. | D36 Stryger.D38 Stryger. Etuder, Skoler. | D40 Stryger som principalstemme (koncerter etc.). Partitur og stemmer. Kadencer. | D42 Blæser. | D44 Blæser. Etuder, skoler. | D46 Blæser som principalstemme (koncerter etc.). Partitur og stemmer. Kadencer. | D48 Gribe/Plektral instrument. Også som principalstemme (koncerter etc.) | D52 Slaginstrument. Også som principalstemme (koncerter etc.). Også etuder, skoler. | D56 Andet instrument. Syntheziser. Også etuder, skoler.

2 instrumenter:

D60 2 klaverer. 4 hdg./8-hdg. | D62 2 strygere. | D64 2 blæsere. | D66 Orgel/harmonium og stryger. | D68 Violin og klaver (2-hdg./4-hdg.)/continuo. | D70 Violoncel og klaver 2-hdg./4-hdg.)/orgel/continuo. | D72 Blæser og klaver (2-hdg./4-hdg.)/orgel/continuo. | D74 2 instrumenter, andre sammensætninger. | D76 2 instrumenter som principalstemmer (dobbeltkoncerter etc).

3 instrumenter:

D90 3 strygere (strygetrio etc.). | D92 Klaver (2-hdg./4-hdg.)/orgel/continuo og 2 strygere (klavertrio etc.). | D94 Blæser og 2 strygere. | D96 3 instrumenter, andre samnnesætninger. | D98 e instrumenter som principalstemmer (triplekoncerter etc.).

4 instrumenter:

D110 4 strygere (strygekvartet etc.). | D112 Klaver (2-hdg./4-hdg.)/orgel/continuo og 3 strygere (klaverkvartet etc.). | D114 Blæser og 3 strygere. | D116 4 instrumenter, andre sammensætninger. | D118 4 instrumenter som principalstemmer (koncerter etc.).

5 instrumenter:

D130 5 strygere (strygekvintet etc.). | D132 Klaver (2 hdg./4-hdg.)/orgel/continuo og 4 strygere (klaverkvintet etc. | D134 Blæser og 4 strygere. | D136 5 instrumenter, andre sammensætninger (blæserkvintet etc.). | D137 5 instrumenter og derover som principalstemmer (koncerter etc.).

6 instrumenter eller flere:

D138 6 instrumenter. | D140 7 instrumenter. | D142 8 instrumenter og derover.