Frederik Kuhlau (1786 - 1832)

Udvalgte værker i manuskript


Trois Quatuors pour deux Violons, Viola et Violoncelle. Op. 122 No. 1, A moll. (ms autograf)
VIII Walses, Op. 24 . Bearbejdet for Orkester af Alwin Koch, 1949. (Partitur og stemmer) (ms Egne Afskrifter, 1949) 
Adagio for Harpe og Violoncel med Strygere . (Partitur og stemmer) (ms Egne Afskrifter, 1950)  
Adagio og Rondo. Op. 124. Bearbejdet for Orkester af Alwin Koch, 1949. (Partitur og stemmer) (ms Egne Afskrifter, 1949) 
Cantate, opført i Anledning af Formælingen imellem Prindsesse Wilhelmine Marie og Prinds Carl Frederik Christian hos Prinds Christian. Fog nr. 136.  (klaverpartitur ms afskrift)
Fortrængt blev Mørket. For Tenor I/II og Basso med Guitarra. Fog nr. 141(partitur ms autograf)
Fødselsfesten i Z og F t d k H 5858.1.6. Texten af Br. C. Otto. Klaverudtog allerunderdanigst fra Br. P. W. Olsen.
Grand Quatuor pour quatre Flûtes. Op. 103. (stemmer) 
Hugo von Reinberg. (Sørgespil i 5 Akter af Oehlenschläger). Fog nr. 128. (partitur ms)
Klaveerstykker, Valse, Canons etc., næsten alle af F. Kuhlau. Fog nr. 170 m.fl. (ms afskrift ved Ant. Keyper)
Klaveerstykker af F. Kuhlau, det første: Rondeau pour le Pianoforte, composé à Gefle en Suede, 2/6 1815. Fog nr. 202 m.fl. (ms afskrift ved Ant. Keyper)
Kronings Marscher (2) (for militærorkester) (Partitur)
Pottemager Walther. Harpe og Violoncell paa Theateret. (Mus. arr. af Trylleharpen) (Partitur)
Rondo af Kuhlau. Arr. for 3 Guitarer af H. Jessen. (ms afskrift)