Kataloger over Musikalier i Hofarkivet

Hvad var indholdet af Hofmusikarkivet? Arkivet brændte i forbindelse med Christiansborg Slots brand i 1794, og det er derfor vanskeligt at få et overblik over, hvad arkivet på det tidspunkt indeholdt. Imidlertid er nogle af Hofmusikarkviets materialer, som blev reddet, endt på Det Kongelige Bibliotek. I bibliotekets Håndskriftafdeling findes 3 kataloger, som kan belyse og udrede proveniensen for en del af Musiksamlingens ældre musikalier - også dem, der stammer fra Hofmusikarkivet.

Først og fremmest er en håndskreven katalog over kammerherre Gieddes Samling  "Fortegnelse paa afgd. Kammerherre Gjeddes efterladte Musikalia" (Hagens Samling, 24,4°), som kan være udfærdiget 1816, samme år som Giedde døde, og samlingen blev solgt til berigelse af det kongelige Hofarkivs musiksamling. Se Inge Bittmanns "Introduction" til Catalogue of Gieddes Music Collection in The Royal Library of Copenhagen. Egtved, 1976.

De to andre kataloger (Ny kgl Saml. 3503 I-II, 4°) er meget beslægtede med hinanden. Den tidligste bærer titlen "Fortegnelse over de Geistlige, og endeel andre Musikker, tilhørende det kongelige Hofarkiv", den senere "Fortegnelse over Kirke Musikerne som ere i det Kongelige Archiv. 1826". Begge disse kataloger er delt i to afdelinger. Først en fortegnelse over de store "Kirke Musikker", hvilket materiale for det meste kan genfindes spredt i Musikafdelingens manuskriptsamlinger. Dernæst - efter en del blanke sider - en klassificeret fortegnelse over Gieddes Samling, dog ikke helt i samme orden som den oprindelige katalog.

I den tidligeste, Katalog-I, er yderligere anført en del værker af den mystiske Simoni dal Croubelis, hvis signerede værker er digitaliserede. Herudover er registreret en del Anonyme værker, som er under digitalisering. Hvorledes deres nummerering forholder sig til Hofmusikkatalogerne er endnu ikke nøjere undersøgt.

Katalog-II er en afskrift af Katalog-I, men ikke alle værker er medtaget, eller de indgik ikke længere i Hofarkivet. F.eks. er de Anonyme samt værkerne af Croubelis ikke med heri.


 Litteratur:

- Erling Winkel: Danske Symfonier i det 18. AarhundredeDansk Musiktidsskrift 1940 & 1941.
- Niels Krabbe: Simoni Dall Croubelis - "Compositeur ved Musiquen"- København 1787. Musik og Forskning 1977.