Musiksamlingen

2013-06-07-12_25_16

Musiksamlingen på Det Kgl. Bibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør den danske musikalske kulturarv, primært i form af noder og indspilninger - i fysisk og digital form. De fleste materialer er registreret i bibliotekets katalog, REX.

Mange af noderne er blevet digitaliserede og kan umiddelbart ses og udprintes via hjemmesiden.

Samlingerne

Musiksamlingen rummer følgende fysiske hovedsamlinger:

Materialerne kan som udgangspunkt kun benyttes på læsesal i Den Sorte Diamant, undtagen de udenlandske noder, som kan hjemlånes og orkestermaterialet, som kan lånes af orkestre og kor.

Af historiske årsager rummer musiksamlingen også en række arkiver (ikke nodemateriale) fra privatpersoner og organisationer med tilknytning til musiklivet. Læs mere under Musikarkiver.

Søgning, vejledning, formidling

I Musiksamlingen dokumenteres først og fremmest de musikalske værker (i bredeste forstand). Er du interesseret i andre materialetyper (fx billeder, bøger, arkivmateriale) eller gode råd til søgning vedr. dansk musik og musikhistorie, så se vores søgeguides her. Studerer du musikvidenskab ved Københavns Universitet, så se også KUB-fagsiden her.

Er du interesseret i at læse formidlingsartikler om dansk musik og musikhistorie skrevet af samlingens nuværende og tidligere medarbejdere, så kig under Fokussider.

Under Om musiksamlingen kan du læse mere om samlingens personale og historie, samt vores danske og internationale forpligtelser vedr. registrering af noder og musiklitteratur.