Luftfoto over Danmark 1944

Sommerspiret Møn

Luftfotos af Danmark, optaget i 1944 af det tyske Luftwaffe og derfor kaldet LW1944, er blevet scannet, georefereret og er nu tilgængeligt for alle på Internettet her
 
Der er tale om sirligt forarbejdede fotokort, som i mange år har ligget i papir-format i Det Kongelige Biblioteks arkiver. Nu er de endelig blevet digitaliseret. Det er sket i et Privat-Offentligt samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og JO Informatik. Ca 75% af Danmark er dækket.

LW1944 er helt unik. Det er en fantastisk luftfotoserie over Danmark – optaget af det tyske Luftwaffe i 1944. Luftfotoserien er ikke bare historisk interessant, men den er også optaget i en usædvanlig god kvalitet.

Der er formentlig tale om den første fuldstændige fotografering af Danmark. Desværre er alle fotos endnu ikke tilvejebragt , men foreløbig er godt 75% af landet dækket. Faktisk startede Geodætisk Institut allerede i 1921 de første fotograferinger af Danmark, men nåede kun 40% af området.

De bevarede fotokort befinder sig alle på Det Kongelige Bibliotek og stammer fra 2 større samlinger dels fra lukningen af Geodætisk Institut dels fra et heldigt fund på et engelsk universitet. Det forventes at landet oprindelig er gennemfotograferet, men endnu er ikke alle kort fundet. I store engelske arkiver ligger der formentlig flere af de manglende kort, men pt. er disse samlinger utilgængelige.

Enkelte af fotokortene findes i flere udgaver hvor der er brugt forskellige fotografier og det er endnu ikke helt klarlagt, om de originale negativer stadig skulle befinde sig et sted. I krigens sidste måneder foregik der omfattende flytninger men også destruktioner af film. De engelske og amerikanske tropper beslaglagde store mængder luftfoto og forsøgte at transportere disse til England og USA. Undervejs skete der flere bombninger af konvojerne og meget er formentlig gået tabt. Efter krigen blev der ligeledes destrueret adskillige millioner fotografier idet der kunne udvindes sølv fra negativerne.

Det tyske luftvåben havde et tæt samarbejde med det private luftfotofirma Hansa (indgik senere i LuftHansa) og der blev produceret millioner af luftfotografier før og under 2 verdenskrig. Der er udarbejdet lignende kortserier af tyskerne over en række andre europæiske lande (de besatte områder).

Det er sparsomt hvad der idag findes af fotomateriale fra den tid. I 1945 gennemfotograferede de allierede landet i skala 1:40.000 og i 1954 gennemførte det amerikanske luftvåben en fantastisk fotografering i skala 1:10.000. Til sammen udgør de 3 årgange en uvurderlig historisk samling af luftfotos som dokumenterer hvordan Danmark så ud i efterkrigstiden.

Hvad er fotokort?

Fotokort består af flere fotos som er klippet limet sammen til et stort fotokort for at dække et større område. LW1944 er alderen i betragtning, rigtigt godt håndværk. Fotos er sirligt opklippet fx langs åløb eller veje og derefter sammensat til større fotokort. Originalerne måler ? x ? cm. Fotokort blev sat ind i kortrammer og forsynet med navne og strategiske oplysninger samt længde- og breddegrader og referencenet.

Enkelte af kortene findes i flere udgaver hvor der er brugt forskellige fotografier, og det er endnu ikke helt klarlagt om de originale negativer stadig skulle befinde sig et sted.

Kortene blev sat sammen i kort rammer der passede til den inddeling der blev brugt til målebordsbladene i skala 1:20.000, men tyskernes normale målestok var 1:25.000. Udover disse fotokort producerede tyskerne også almindelige topografiske kort , de såkaldte Heereskarte også i skala 1:25.000.

Orientering fra Henrik Dupont, Det Kgl. Bibliotek.