Luftfoto samlinger

Odense Havn 1974

Luftfotografier siden 1922
Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling består i virkeligheden af 15 særsamlinger, store som små. Men nogle samlinger skiller sig ud alene på grund af deres størrelse eller indhold.
Sylvest Jensen Luftfoto er langt det mest kendte - og det ældste firma i samlingen.
Under Skråfotosamlingen findes information om øvrige firmaer som Ålborg Luftfoto, Odense Luftfoto, Ariel Luftfoto med flere.
Lodfotosamlingen indeholder optagelser fra Geodæisk Institut, Flyvertaktisk Kommando og Kampsax.

De ældste bevarede luftfotografier er taget fra en ballon over København d. 24. august 1890. Det er dog først med opfindelsen af flyvemaskinen og den fototekniske udvikling under 1. Verdenskrig, at luftfotografiet fik videre betydning. Luftfotografiets store periode strækker sig fra midten af 1930'erne til omkring 1960 - dog afbrudt af 2. Verdenskrig.
Herefter blev det sværere for luftfotofirmaerne. De fleste gårde havde nu rigeligt med billeder og afvandringen fra landet tog fart. Kundegrundlaget blev mindre. Store firmaer som Odense og Ålborg Luftfoto måtte lukke, enkelte formåede at overleve.