Det Kongelige Biblioteks Luftfotoarkiver

 

Det Kongelige Biblioteks Luftfotosamling består af  o. 5,2 millioner enheder.

 

Skråfoto 1928-1992

Optagelser af bl.a. landbrug, landsbyer og virksomheder, der f.eks. kan medvirke til afklaring af miljøspørgsmål.
 

Dana Luftfoto/Odense Luftfoto (1949-1964)
Optagelser fra Jylland og Fyn, dele af Vestsjælland og Bornholm. Motiverne er koncentreret omkring den fritliggende landbrugsejendom og landsbyen. 

Aero Ekspress (ca. 1931-1947)
Typisk københavnerfirma, men har dog også mange optagelser fra provinsbyerne. Motiver: Virksomheder og bypartier.

Dansk Luftfoto/Ariel Luftfoto (1986-1992)
Farveoptagelser af fritliggende ejendomme over hele Danmark og Færøerne.

Nordisk Luftfoto (1928-1933)
Et af de mindre firmaer. Optagelser af større gårde og bypartier spredt over det meste af landet.

Nowico (1933-1967)
Optagelser fra København og provinsbyer. Motiver: Virksomheder og bypartier.

Sylvest Jensen Luftfoto (1936-1987)
Optagelser fra hele landet af bøndergårde, enkeltejendomme, virksomheder og offentlige bygninger samt bypanoramaer. Langt det største firma.

Ålborg Luftfoto (1948-1967)
Optagelser fra Jylland og Fyn. Motiverne er primært fritliggende landbrugsejendomme og landsbyer. Optagelser af fiskekuttere.

 

Lodfoto 1921-2009

Optagelser fra stor højde med kortlægning eller militære formål for øje. Kan bl.a. anvendes til afklaring af miljøspørgsmål.

Basic Cover (1954 og 1968-)
Basic Cover 1954: Målestok 1:10.000. Gennemført i perioden 6. – 29. maj 1954 af US Air Force. Hele landet er dækket (99,6 pct.). Basic Cover 1968 og frem: Målestok 1:25.000. Hele landet er dækket op til flere gange.

Blom (1999–2005)
Lodoptagelser af danske områder i forskellige målestokke. De fleste optagelser er i farver.

Geodætisk Institut/Hærens Flyvertropper (1921-1939)
Overvejende målestok 1:20.000. Kun dele af landet er fotograferet. I perioden 1922-39 udførte Hærens Flyvertropper en lang række fotograferinger for Geodætisk Institut med kortlægning for øje.

Kampsax/Geoplan
Optagelser fra følgende firmaer:
Geoplan (1965-1992)
Aerokort (1965-1990)
Geomasters (1985-1990)
Jydsk DKC (1992-1993)

Landinspektørens Luftfoto Opmåling LLO (1961-2007)/Scankort (1970-2009)
Mere end 1,2 millioner optagelser ofte i målestok 1:4000 eller 1:10.000 fra hele landet. 

Skandinavisk Luftfotogrammetrisk Opmåling (1950-1960)
Lodoptagelser i målestok 1:1000 og 1:2000 over områder i Københavns omegn.