Korthistorisk Selskab

Danmark

Korthistorisk Selskab er stiftet af en gruppe kortentusiaster med interesse for ældre kort.

Selskabets formål er at udbrede kendskabet til ældre kort fra hele verden i almindelighed og gamle Danmarkskort i særdeleshed.

Der afholdes 6 møder årligt i perioden oktober til april. Møderne afholdes normalt den anden tirsdag i måneden. Mødestedet er afhængig af temaet og den samling, der skal besøges.

Årligt kontingent 250,00 kr

Korthistorisk Selskab har siden starten behandlet mange emner, som alle har tilgodeset medlemmernes interesser.

Vi har bl.a.  besøgt: Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør, Garnisonsbiblioteket på Kastellet, Det Kongelige Biblioteks arkiver, Hendes Majestæts Dronningens Håndbibliotek, Søkortarkivet, Kort og Matrikelstyrelsen, Lunds Universitetsbibliotek, Sorø Akademi og mange andre

Vi har haft foredrag om kortrelaterede emner som navigation i Vikingetiden, dateringsmæssig undersøgelser af Vinlandskortet, papirkonservering og meget andet.

Interesseret? Kontakt korthist@kb.dk