Første Verdenskrig

Kortene i denne særsamling er alle blevet digitaliseret i forbindelse med 100 året for Første Verdenskrigs udbrud i 2014.

Målet har først og fremmest været at digitalisere danske kort tegnet eller trykt i forbindelse med Første Verdenskrig 1914-1918 eller med Genforeningen 1920. Der findes dog også enkelte tyske og engelske propagandakort i samlingen.
   
Atlas

Grænsen mellem Danmark og Tyskland 1921

Kort over sogne vest for Flensborg

Sønderjylland: 12 Kort samt nogle statistiske oplysninger

Verdenskrigen

Kort

Afrika

Danmark

Europa