Digitale faksimiler i Kortsamlingen

Kort i Frederik den femtes Atlas

Frederik den Femtes Atlas
Online-adgang til en omfattende samling af kort, tavler, prospekter, tegninger og stik fra det 18. århundredes verden.
Frederik Vs kortsamling består af 3.535 nummererede tavler indbundet i 55 bind. Bindene er en vandring gennem lande og byer i 1700-tallet, idet tavlerne viser stjernekort, landkort, bykort med beskrivelser, prospekter af byer og slotte, slotshaver, fæstningstegninger, tegninger af hæropstillinger, kanontegninger, satiriske stik m.m.
Den digitaliserede udgave indeholder samtlige tavler. Websiden indeholder desuden indledende tekster med baggrundsinformation samt link til Ib Rønne Kejlbos bog Manuscript maps in the Frederik den Femtes Atlas i digitaliseret udgave.

Gå til samlingen >>

 

Kobberstikkene fra Resens Atlas Danicus
Digitale faksimiler af kobberstikkene fra Resens Atlas Danicus 1677.
Peder Hansen Resens Atlas Danicus, også kaldet Resens Billedatlas, består af en samling kobberstik af byplaner og prospekter fra danske byer, illustrationer af slotte og herregårde, bysegl, våben, kirkeudsmykninger, ligsten, runer, våben og meget mere, samt enkelte kort over mindre landområder.
Det Kongelige Bibliotek har fem udgaver, de fire med årstallet 1677 på titelbladet, det sidste med årstallet 1695. Atlasset består af 109 nummererede kobberplader, men ingen af udgaverne er komplette. Til online-udgaven er udvalgt de bedste kobberstik fra de fem udgaver. Der er problemer med funktionaliteten.

Gå til samlingen >>