Om Resens Atlas Danicus


Kobberstikkene fra Resens Atlas

Resens atlas fra 1677 også kaldet Resens Billedatlas består af en samling kobberstik af byplaner og prospekter fra danske byer, illustrationer af slotte og herregårde, bysegl, våben, kirkeudsmykninger, ligsten, runer, våben og meget mere, samt enkelte kort over mindre landområder. Billedatlaset har antagelig været tænkt som starten på en storslået udgivelse af topografisk-historiske beskrivelser, som aldrig blev udgivet.

Resen nåede imidlertid at få fremstillet kobberplader i foliantstørrelse, ca. 40 cm med falsede plancher på ca. 34 x 42 cm til sit Atlas Danicus. Kobberpladerne var baseret på den kongelige matematiker Johannes Mejer (1606-1674) arbejde. Han havde i midten af 1600-tallet tegnet nogle bemærkelsesværdig gode kort over Danmark, men de var aldrig blevet trykt. Atlas Danicus blev stukket i 1675 antageligvis på Johann Huusmans værksted. Huusman var fra 1674 i bestalling som Universitetets kobberstikker.

Hvem var Resen?

Peder Hansen Resen (1625-1688) blev født i København, hvor han fik sin første akademiske uddannelse. Efter en årrække at have studeret ved flere europæiske universiteter, bestred han efter sin hjemkomst i 1653 adskillige høje embeder, bl.a. var han professor i historie og Københavns borgmester. Han var desuden en stor bogsamler, og han skænkede sin bogsamling til Universitetsbiblioteket i 1685, hvor den imidlertid brændte i 1728.

I dag er det værket Atlas Danicus han især huskes for.

Tilblivelsen af Atlas Danicus

I 1660erne begyndte Resen at samle materiale til en beskrivelse af dansk topografi og historie. Han sendte spørgeskemaer ud til landets biskopper, provster og præster og bad dem hjælpe med oplysninger om lokale forhold. Det materiale han fik ind blev afskrevet og bearbejdet til et foreløbigt manuskript. Mængden af materiale voksede med tiden og kom til at omfatte mere end 30 bind. Desværre fik Resen på grund af pengemangel ikke udgivet sit værk, og manuskripterne blev efter hans død overdraget til Universitetsbiblioteket, hvor de fleste brændte under Københavns store brand i 1728.

I den årrække manuskripterne befandt sig på Universitetsbiblioteket, er de blevet afskrevet i større eller mindre grad, enkelte endnu i dag bevarede håndskrifter var således udlånt, formodentlig for at blive afskrevet, netop da Universitetsbiblioteket brændte. De håndskrifter eller afskrifter af dem, som er blevet bevaret, er først blevet trykt og udgivet i moderne tid. I 1925 begyndte man at udgive dele af værket i oversættelse, undertiden også sammen med den latinske tekst. Dette arbejde blev intensiveret i 1980erne og er nu tæt på fuldendelse. Historikeren Thomas W. Lassen har udarbejdet en samlet oversigt over udgivne dele i dansk oversættelse.

En grundig gennemgang af historien bag Peder Hansen Resens Atlas Danicus kan læses i Kejlbos: Efterskrift og kommentarer til Atlas Danicus (27 s.), afskrift af signaturforklaringerne s. 28-41 samt noter og litteraturfortegnelse s. 41-45.