Kort- og Billedsamlingen

Personale

Billedsamlingen 
Forskningsbibliotekar ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer mkkm@kb.dk 
Ph.d. stipendiat Hannibal Munk hamu@kb.dk

Kortsamlingen
Forskningsbibliotekar ph.d. Stig Roar Svenningsen stsv@kb.dk
Bibliotekar Inger Uldal iul@kb.dk  
Bibliotekar Vivi Gade Rønsberg vgr@kb.dk 

Luftfotosamlingen
Forskningsbibliotekar cand. mag. Mette Colding Dahl medh@kb.dk

Det Nationale Fotomuseum
Forskningsbibliotekar cand. mag. Sarah Giersing sagi@kb.dk
Forskningsbibliotekar ph.d. stipendiat Inger Ellekilde Bonde ibon@kb.dk