Ophavsret

Ophavsret

Brug af lyd, tekst, fotografisk og digitalt materiale fra Det Kongelige Bibliotek kan i en række tilfælde kræve rettighedsindehaverens samtykke, da materialet kan være beskyttet af lov om ophavsret. 
 
Ophavsret ved kopier eller fotografier
Det Kongelige Bibliotek kan bistå brugerne med kopieringsopgaver i forskellige kvaliteter jævnfør gældende prisliste.  Denne betaling omfatter ikke eventuelle vederlag til rettighedsindehavere. Brug af lyd, tekst, fotografisk og digitalt materiale, leveret af Det Kongelige Bibliotek, kan i en række tilfælde kræve rettighedsindehaverens samtykke, da materialet kan være beskyttet af lov om ophavsret. Det er bestillerens ansvar, at der er indhentet de fornødne tilladelser.
 
Brug af tekster, billeder m.m. på Det Kongelige Biblioteks web-site
Tekster, billeder m.m. på Det Kongelige Biblioteks web-site www.kb.dk må bruges og genbruges under Creative Commons licens BY-NC-ND, hvilket betyder at de må gengives og spredes elektronisk eller på anden måde, hvis det sker med klar kildeangivelse og/eller med link tilbage til den pågældende gengivelse på www.kb.dk. Der må ikke på nogen måde ændres i tekster, billeder m.m. og de må ikke anvendes kommercielt. Eventuelle begrænsninger i ovenstående vil fremgå af den pågældende side. Der kan ikke erhverves eneret på gengivelser af værker, der er publiceret på bibliotekets web-sites. 

The Commons on Flickr

Det Kongelige Bibliotek (Nationalbiblioteket) deltager i The Commons on Flickr for at give flest mulig adgang til dets samlinger.

Det viste materiale er markeret med ”no known copyright restrictions”. Det indikerer, at biblioteket er uvidende om eventuelle ophavsretlige restriktioner i forhold til publiceringen af materialet, hvad enten det skyldes, at biblioteket ejer ophavsretten til materialet, at ophavsretten er udløbet, eller at biblioteket har vurderet, at ophavsrettens bestemmelser ikke omfatter materialet.

Materiale kan anvendes til privat brug, til uddannelsesformål eller til forskning. Ønskes det anvendt til kommercielle formål, skal reproduktioner bestilles hos Fotografisk Atelier.

Ved brug af Det Kongelige Biblioteks materiale på The Commons on Flickr anføres: Fotografens/forfatterens/ophavsmandens navn. Det Kongelige Bibliotek.

Brug og genbrug af metadata (bibliografiske data) i Det Kongelige Biblioteks online-katalog REX
 
Man må bruge og genbruge metadata (bibliografiske poster) i onlinekatalogen REX under Creative Commons Zero CC0 Public Domain, hvilket betyder at enhver kan bruge og genbruge metadata i REX, skabt af Det Kongelige Bibliotek, til et hvilket som helst formål – kunstnerisk, undervisning, kommercielt – uden nogle begrænsninger.