Tidlige tryk i Judaistisk Samling

Judaistisk Samling er relativt velforsynet med inkunabler (bøger trykt før 1500) og postinkunabler (bøger trykt i det 16. århundrede). Det drejer sig primært om bøger på hebraisk, men en mindre samling bøger på andre sprog (jiddisch, latin) indgår også. Indtil nu er fire værker blevet digitaliseret: Kroyvets (Kraków, 1571), en Minhag-bog (Venedig 1593), samt to udgaver af den s.k. Prag-haggada'en.

Inkunablerne (52 stk.) kommer til største del (38 titler) fra den boksamling som i 1949 blev erhvervet fra Lazarus Goldschmidt; til det skal lægges de titler som tidligere indgik i bibliotekets samlinger, og bl. a. kom fra David Simonsens bibliotek. Samtlige inkunabler er beskrevet i

Katalog over Det kongelige Biblioteks Inkunabler / ved Victor Madsen. - Kbh., 1935-1963 (link til Det Kongelige Biblioteks trykte udgaver og online-utgaver)

Hebraiske inkunabler er:

  • Bind I: nr. 2 (tilhører Håndskriftsafdelingen)
  • Bind II, nr. 2760-2761, 2825, 4254, 4256-4260, 4262-4265
  • Bind III: nr 4298-4334

Bestilling til brug på læsesal sker i REX.

Postinkunabelsamlingen (ca. 400 titler) er også katalogiseret i REX; for samtlige titler - med muligheder til videresøgning og bestilling til brug på læsesal - klik her.

Venligt bemærk at også andre samlinger i Nationalbiblioteket kan indeholde tidlige hebraisk tryk.