Hvordan ... ?

Bøger, antologier etc. 

Bøger, antologier, artikelsamlinger, tekstudgaver etc. om jødedommen, jødisk kultur og jødisk historie, indgår i mange af Det Kongelige Biblioteks forskellige samlinger. Du finder dem i den fælles katalog REX nemmest ved at lave en fritekstsøgning på ord du ved forekommer - eller mistænker for at forekomme - som forfatternavn, i titlen el. lign. Dette gælder uanset om bogen er på et vesterlandskt sprog, eller på hebraisk eller jiddisch, og uanset om den kun findes som tryk eller også som e-bog (for elektroniske ressourcer, se også nedenfor). Du kan også lave et registeropslag (vælg "starter med" i den midterste dropdown-menu), men kun på titlen - og husk, at det er en god idé at fjerne begyndelsesord som "en", "et", "the" osv. fra den titel du indtaster.

Hvis du er usikker på stavemåden, kan du bruge trunkeret søgning, dvs. du indtaster så meget af søgetermen som du er sikker på, og derefter * .  F.eks. vil en søgning på  "jew*"  i titelfeltet finde alle bøger med "Jew", "Jews", "Jewish" osv. (men også "jewellery" og "jewels" ...). Metoden fungerer både med hebraisk og vestlige sprog. (Når du indtaster * fra det hebraiske tastatur, vises det dog i begyndelsen af ordet.) Mere information om dette finder du i REX. Når du har fundet en interessant titel, kan du finde andre bøger med den samme emnekode ved at klikke på emnekoderne i den pågældende beskrivelse af bogen. Hvis de ikke er klikbare (det er af tekniske grunde desværre ikke altid tilfældet), søg dem "med orden i rækkefølge" i feltet "Klassifikation/opstilling".

I REX Classic ("gamle REX") kan du også bruge registeropslag (det nederste søgevindue), og her også på forfatternavne mm; der indtaster du også starten af et ord, men uden * , og får de forskellige alternativer opstillet i en liste, hvorfra du kan klikke dig videre. I Emnesøgning (på fanebladet Avanceret søgning), kan du enten kan klikke dig videre i SK2-fagskemaet til de relevante emnekoder, eller selv konstruere en emnekodesøgning under Avanceret emnesøgning i REX (nederst på siden Emnesøgning). Vær opmærksom på, at de forskellige kodeskemaer dækker forskellige anskaffelsesperioder. Grundet sammendfald mellem nogle af koderne for Jødisk historie i SK2 og de naturvidenskabelige fags klassifikations- og opstillingskoder i det nye Københavns Universitetsbibliotek, kan også bøger indenfor andre fag blive vist. NB! Du kan ikke bestille bøger fra REX Classic, men skal genbruge de oplysninger du finder ved søgning og bestilling i REX.

Artikler i videnskabelige tidsskrifter og antologier

For at finde artikler i videnskabelige tidsskrifter etc., anbefales RAMBI (index of Articles on Jewish Studies), en online-bibliografi dækkende artikler (på hebraisk og vesterlandske sprog) i antologier og tidsskrifter, der er udgivet i 1966 eller senere. Indtast et ord (på engelsk eller hebraisk) i noget af søgefelterne og klik dig videre fra resultatlisten. De enkelte tidsskrifter, hvor de i RAMBI fortegnede artikler er publicerede, søges og bestilles derefter i REX. (En lille fif: hvis du holder to browservinduer åbne, et med RAMBI og et med REX, kan du bruge kopier-og-klistre fra RAMBI's poster til REX' søgefelter.)

E-bøger, e-tidsskrifter, databaser  etc.

Mange bøger og tidsskrifter indgår også i Det Kongelige Biblioteks fælles elektroniske ressourcer, som alle er tilgængelige fra terminalerne på Den Sorte Diamant (Nationalbiblioteket/Københavns Universitetsbibliotek Slotsholmen); på de øvrige betjeningssteder kan der være forskelle i hvilke baser som er tilgængelige, alt efter hvilke fag som det pågældende fakultetsbibliotek dækker. Studerende og ansatte ved Københavns Universitet har mulighed til fjernadgang. Muligheden for udskrift er skiftende.

Der er også mulighed for søgning i de enkelte udgiveres/udbyderes samlede udbud - dvs. en samlet søgning i alle de bøger/tidsskrifter som den pågældende udbyder tilbyder. Af relevance for studiet af jødedommen og jødisk kultur og historie er især følgende:

E-brary (e-bøger)
Cambridge Journals Online (e-tidsskrifter)
JSTOR (e-tidsskrifter)
Oxford Scholarship Online (e-bøger)
Periodicals Archive Online m.m. (e-tidsskrifter)
Project MUSE (e-tidsskrifter)
SwetsWise (e-tidsskrifter)

Håndskrifter og tidlige tryk - se links til venstre!

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kontaktbiblioteket@kb.dk!