Håndskrifter i Judaistisk Samling

Cod_heb_32_9b_10a
Det Kongelige Bibliotek ejer ca. 400 håndskrifter skrevet med hebraiske bogstaver og indeholdende tekst på hebraisk (majoriteten), jiddisch, judeo-arabisk, judeo-persisk mm. Med enkelte undtagelser (ca. 10 håndskrifter som tilhører Håndskriftsafdelingens samlinger) indgår de alle i Judaistisk Samling. Håndskrifterne har tilgået Det Kongelige Bibliotek gennem arv, erhvervelser i ind- og udland samt donationer; ud over de oprindelige kongelige samlinger kan nævnes de ti bind, som blev erhvervet af F. C. von Haven i forbindelse med " Den Arabiske Rejse", de kom fra Thotts og Danneskiold-Samsoes samlinger, samt de ca. 200 håndskrifter som indgik i David Simonsens bibliotek. Samlingens ældste håndskrift er formentlig et brev på judeo-arabisk (arabisk skrevet med hebraiske bogstaver) fra Kairo-geniza'en og dateret til ca. år 1100.

Majoriteten af håndskrifterne indeholder religiøse tekster af forskellig art (Bibler, kommentarer, halakhiske tekster, liturgi etc.). Mange er illuminerede, hvorfor det i flere tilfælde er håndskriftets kunstneriske form som tildrager sit alt interesse. Som eksempel kan nævnes Det Kongelige Biblioteks mest kendte hebraiske håndskrift, også kendt som "the Copenhagen Maimonides". Dette håndskrift, Maimonides' (Moshe ben Maimon, ca. 1135-1204) filosofiske værk Moreh Nevukhim (Vejleder for rådvilde, signatur: Cod. Heb. 37), er skrevet og illumineret i Katalonien i 1347/48. Det er tilgængeligt som en digital facsimile med en kort introduktion til håndskriftet. Også "Den lille bønnebog" (Cod. Heb. 32) kan studeres online, sammen med en kort introduktion.

Derudover er David Simonsens håndskriftssamling, deriblandt det foroven omtalte brev fra Kairo-geniza'en, tilgængelig som digitale faksimileudgaver.

Der eksisterer ikke et komplet trykt katalog, men hoveddelen af håndskrifterne er beskrevet i den database (for et samlet overblik, indtast "COPEN" i søgefeltet "Custodian Call no."), som varetages af Institute for Microfilmed Hebrew Manuscripts ved   The Jewish National and University Library, Jerusalem. Den ældste trykte katalog, Codices Orientales Bibliothecæ Regiæ Havniensis (udg. Westergaard & Mehren, 1846-1857) er tilgænglig som PDF; hebraiske håndskrifter er beskrevet i hhv.   bd. 2, s. 1-31 og bd. 3, s. 83.

Se desuden: Bibliografi (i udvalg) over publikationer om Det Kongelige Biblioteks jødiske håndskrifter

Benyttelse

Håndskrifterne kan kun benyttes på Forskningslæsesalen. De skal normalt bestilles i bibliotekssystemet. Brugeren skal være registreret som låner og skal kunne fremvise et læsesals-ID-kort; ansøgningsblanketten kan downloades her og skal afleveres i trykt form, hvorved også gyldig fotolegitimation/pass skal opvises.

Digitale kopier etc.

Bestillinger af digitale kopier etc. sker ved udfyldelse af formularen Spørg biblioteket. Normalt er gengivelser i tryk eller på anden måde tilladt, forudsat at det drejer sig om et ikke-kommersielt formål og at Det Kongelige Bibliotek bliver anerkendt i forbindelse med publiceringen.

Deponerede samlinger

Det Kongelige Bibliotek har også modtaget dele af det Det Mosaiske Troessamfunds håndskriftssamling som deponering, deriblandt den s. k. Københavner-haggadah'en. Henvendelser vedrørende tilladelse til gengivelser fra dette og øvrige håndskrifter i denne deponering bedes rettet til Det Mosaiske Troessamfund.