Bøger og tidsskrifter på vestlige sprog

I Judaistisk Samling indgår også en forholdsvis mindre samling af ældre bøger, tidsskrifter etc. på vesterlandske sprog, alle udgivet før 1950. Disse værker kan kun bestilles til brug på læsesale og centre.

Samlingerne er hovedsagelig opstillede i lukkede nærmagasiner på Slotsholmen, og derfor kun tilgængelige gennem bestilling i REX. De er opstillede efter format, hvad også indgår i opstillingssignaturen (oktav: - ; kvarto: k, foliant: f), og opstillingssignaturen afsluttes normalt af et løbenummer, her markeret med #. Et overblik over indholdet i en særlig delsamling er derfor mulig i REX ved indtastning i søgefeltet "Opstilllingssignatur" af en trunkeret opstillingssignatur (f. eks. " ju-go-* ").

Hovedsamlingen består til største del af bøger fra David Simonsens private bibliotek. Opstillingssignaturer: ju-#, juk-#, juf-#.
Emner: hovedsagelig humaniora og samfundsvidenskab.

Eibeschütz-samlingen er opbygget af bøger udtaget fra Universitetsbibliotekets samlinger (erhvervet med midler fra en donation af Simon Eibeschütz).  Opstillingssignaturer: ju-ei-#, ju-eik-#, ju-eit-aa osv.
Emner: hovedsagelig humaniora og teologi.

Goldschmidt-samlingen indeholder værker erhvervet i 1949 fra Lazarus Goldschmidt. Opstillingssignaturer: ju-go-#.
Emner: bibliografiske værker, videnskabelige studier og udgivelser, humaniora.

Tidsskriftssamlingen består også den til største del af periodica fra David Simonsens bibliotek. I vist omfang er flere af titlerne efter hånden blevet tilgængelige i online-udgivelser, så er f. eks. majoriteten af de tysksprogede jødiske aviser og tidsskrifter i tiden op til Anden Verdenskrig tilgængelige i den store tyske base Compact Memory. Andre indgår i Det Kongelige Biblioteks abonnementer, især via udbyderen JSTOR.