Hvem var de?

Judaistisk Samlings bøger kommer i mange tilfælde fra tidligere, nu opløste samlinger, både hos privatpersoner og institutioner. Med hjælp af interne og eksterne links, vil der på denne side blive samlet oplysninger om disse personer/institutioner.

Beilin, Samuel (1885-1959): se Beilin, Lui: Min jiddische far - og jeg (København: C. A. Reitzel, 2001)

Eibeschütz, S. A. (1786-1856; gennem donation til Universitetsbiblioteket): Dansk Biografisk Leksikon (1890)

Goldschmidt, Lazarus (1871-1950; håndskrifter, inkunabler, bøger og tidsskrifter): Wikipedia (tysk)

London, Israel (1898-1968; litteratur på jiddisch): biografi og udgivelser (v. David Mazower; fra Internetlisten Mendele 2002-02-13; på engelsk)

Simonsen, David (1853-1932; håndskrifter, inkunabler, postinkunabler, bøger og tidsskrifter samt privatarkiv): David Simonsen: en kort biografi (Det Kongelige Bibliotek), Dansk Biografisk Leksikon (1902)

Tenenbaum, Shea (1910-1989; skønlitteratur på jiddisch): forfatter og udgiver, New York (for flere oplysninger henvises til  Contemporary Authors: New Revisions Series)