Bøger og tidsskrifter på jiddisch

Det Kongelige Biblioteks samlinger af bøger og tidsskrifter på jiddisch er primært opstået gennem donationer af forskellig art og består, til forskel fra de hebraiske samlinger, til stor del af skønlitteratur. Samlingerne er opstillede i nærmagasiner på Slotsholmen efter format (oktav: - ; kvarto: k, foliant: f). Opstillingssignaturerne afsluttes normalt med et løbenummer, her markeret som #. Materialerne er til største del katalogiseret i REX med både originaltegn og i transskription.
 

Den Ældre Samling indeholder værker trykt 1600-1950, dels hidrørende fra erhvervelsen af David Simonsens bibliotek (1932), dels fra donationer, f .eks. Bunds arbejderlæsesal i København (1967). Disse bøger er kun til læsesalsbrug. Opstillingssignaturer: jid-#, jidk- # (f. eks. jid-1234). 
Emner: skønlitteratur, litteraturvidenskabelige udgivelser, rabbinske tekster (primært oversættelser/parafraser).

I den Nyere Samling indgår bøger udgivet 1951 og senere. Opstillingsignaturer: jid-[årstal]-#; jidk-[årstal]- # osv. (f. eks. jid-73-234 og jidk-1999-1). Kan normalt hjemlånes.
Emner: skønlitteratur, litteraturvidenskabelige udgivelser.

En særlig gruppe af bøger er de s. k. Memor-bikher (Jizkor-bøger/ Zikhroynes/זכרונות), bøger primært udgivet efter Anden Verdenskrig med (historisk) dokumentation af de regioner, byer og landsbyer, hvor den jødiske befolkning mere eller mindre var blevet udslettet i Holocaust. På trods af at de indgår i jiddisch-samlingen, indeholder de tit også andre sprog, f. eks. hebraisk, men også polsk, græsk osv., afhængig af hvilke lande de dokumenterer. For en introduktion på engelsk til genren (udarbejdet af New York Public Library), klik her. Opstillingssignaturer: jid-mem-#; jidk-mem-#. Kan normalt hjemlånes.

To større donationssamlinger er Tenenbaum-samlingen (donation fra forfatteren Shea Tenenbaum, 1960'erne) og London-samlingen (testamentarisk donation fra forlægger Israel London, New York, 1974). I begge disse indgår primært skønlitteratur udgivet efter Anden Verdenskrig i USA og de indeholder ofte dedikationer fra forfatterne. Kan normalt hjemlånes. Opstillingssignaturer: hhv.  jid-ten-#, jid-ten-årstal-# og jid-lon-#, jid-lon-årstal-#.

Tidsskrifter, årbøger etc. indgår i både den ældre og den nyere samling, og søges efter titel i REX. NB! Mange af de ældre jiddische tidsskrifter (opst. f.eks. jidæt-#) er meget skrøbelige og den endelige inddatering i REX afventer emballering. Opstillingssignaturer: jidæt-#, jidækt-# (ÆS), jidnyt-#, jidnykt-# (NS).