Bøger og tidsskrifter på hebraisk

Judaistisk Samlings forskellige delsamlinger af hebraiske bøger etc. afspejler bøgernes proveniens (tidligere ejerforhold) og disse personer interesser; for mere om samlingens historik, henvises til Judaistisk Samling: en kort historik.

Samlingerne er hovedsagelig opstillede i lukkede nærmagasiner, og derfor kun tilgængelige gennem bestilling i REX. De er opstillede efter format, hvad også indgår i opstillingssignaturen (oktav: - ; kvarto: k, foliant: f), og opstillingssignaturen afsluttes normalt af et løbenummer, her markeret med #. Et overblik over indholdet i en særlig delsamling (se nedenfor) er derfor mulig i REX ved indtastning af en trunkeret opstillingssignatur (f. eks. "heb-go-*") i søgefeltet "Opstillingssignatur".

I den Ældre Samling indgår værker trykt 1600-1950, til stor del hidrørende fra erhvervelsen af David Simonsens bibliotek (1932). Opstillingssignaturer: heb-#, hebk-#, hebf-#, hebt-# (f. eks. heb-1234). Samlingen er kun til læsesalsbrug.
Emner: rabbinsk litteratur, videnskabelige studier og udgivelser, historie.

Responsa-samlingen (samling af rabbinske afgørelser fra år 750-) består næsten udelukkende værker fra David Simonsens bibliotek. Opstilingssignatur: heb-resp-# (f. eks. heb-resp-123) og hebk-resp-[årstal]-# (erhvervelser 1974-82); samlingen kan også søges ved at indtaste "wno=responsa" i REX' kommandosøgning (under fanebladet "Avanceret søgning"). Samlingen er hovedsagelig kun til læsesalsbrug.

Eibeschütz-samlingen er opbygget af bøger udskilt fra Universitetsbiblioteket (erhvervet med midler fra en donation af Simon Eibeschütz). Opstillingssignaturer: heb-ei-#, hebk-ei-# (f. eks. heb-ei-12345). Samlingen er kun til læsesalsbrug.
Emner: rabbinsk litteratur, videnskabelige studier og udgivelser.

Goldschmidt-samlingen indeholder værker på hebraisk, primært udgaver af rabbinsk litteratur, som blev erhvervet i 1949 fra Lazarus Goldschmidt. Opstillingssignaturer: heb-go-#, hebk-go-#, hebf-go-#. Disse samlingers bøger kan kun bestilles til brug på læsesal (KB's eller andre bibliotekers). Samlingen er kun til læsesalsbrug.
Emner: bibliografiske værker, rabbinsk litteratur, videnskabelige studier og udgivelser.

Den Nyere Samlings bøger er udgivet 1951 og senere. Opstillingsignaturer: heb-[årstal]-#; heb-[årstal]- #; hebk-[årstal]-# (f. eks. heb-73-234 og heb-2004-14). Nyere Samlings bøger er normalt til hjemlån.
Emner: videnskabelige studier og udgivelser, skønlitteratur, rabbinsk litteratur, Israel, jødisk historie.

Tidsskrifter, årbøger etc. forefindes i både den ældre og nyere samling, og søges efter titel. Materialer fra før 1950 er normalt ikke til hjemlån. Opstillingssignaturer: hebt-# (ÆS), hebt-aa osv. (NS). NB! Tidsskriftssamlingens katalogisering er endnu ikke helt afsluttet; evt. sprøgsmål bedes rettet til samlingsansvarlig (e-mail: eja@kb.dk).
Emner: jødedom, litteratur, sprog, kulturhistorie, historie.

Ud over Judaistisk Samling, findes der også hebraiske tryk i andre af Nationalbibliotekets samlinger; for en introduktion henvises til Jødisk kultur og historie under temaet Verdens kulturer (se menuen til venstre).