עברית og יידיש i REX

Foruden at søge i transskription, kan du også søge i Det Kongelige Biblioteks fælleskatalog REX ved brug af det hebraisk/jiddische tegnsæt . Når du søger hebraiske titler med originaltegn, er det en god idé at prøve at udelade bestemt artikel, præpositioner etc. (f. eks. -ה-, ב-, ל ), og når du søger hebraiske og jiddische bøger og tidsskrifter i transskription, bør du altid prøve forskellige transskriptionssystemer (og bruge din fantasi). Venligst bemærk at bøger på hebraisk og jiddisch udgivet mellem 1950 og 2003 normalt kun kan søges i transskription.

På alle publikums-PC'er på Det Kongelige Bibliotek (Nationalbiblioteket og København Universitetsbibliotek) er der mulighed for valg af sprog/tastatur ved klik på den lille blå firkant nede til højre på skærmen (for tastaturlayout, klik her). På din private PC (Windows) sker installation via Regional Options i Kontrolpanelet.