David Simonsens Håndskrifter

En introduktion til samlingen og dens udgivelse i digital form

Udsnit fra Cod. Sim. Heb. 70, fol. 278b

Takket være en meget generøs donation fra ægteparret Harry og Annette Rosenberg, har Det Kongelige Bibliotek glæden af at kunne offentliggøre en samlet digitalisering af hovedparten af de håndskrifter, som i 1932 blev erhvervet som del af prof., rabbiner David Simonsens bogsamling, under navnet David Simonsens Håndskrifter.  Donationen muliggør også digitaliseringen af dele af David Simonsens Arkiv; for mere om denne del, se her.

De digitaliserede håndskrifter rækker fra det eneste fragment fra Kairo-geniza'en i dansk eje, et jødisk-arabisk brev fra det 12. (?) århundrede, til moderne afskrifter af håndskrifter i engelske og franske biblioteker. Indtil nu har nok det mest kendte af dem været "Gemmas bønnebog", en hebraisk bønnebog, skrevet for enken Gemma (Yemma) i Modena i år 1531, hvis blå og røde dekorative mønstre måske minder lidt om musselmalet porcelæn ...

Samlingens mangfoldighed kan måske bedst beskrives med nogle tal. 20 forskellige ophavslande er blevet identificeret, sammen med 15 sprog. I alt er 193 bind (apr. 2010) af forskellig art, fordelt på 137 forskellige opstillingssignaturer, blevet digitaliseret - og med over 26.000 billedfiler som resultat.

Hoveddelen af teksterne er relatede til halakhah, d.v.s. juridiske fortolkninger af den hebraiske Bibel, og andre af jødedommens, og den jødiske kulturs, konstituerende tekster, f. eks. Talmud. Men man finder også dokumenter som vedrører personers og menigheders historie, et enkelt musikhåndskrift, tre italienske ægteskabskontrakter, og meget andet. 

Illuminerede håndskrifter

Følgende håndskrifter indeholder illuminationer (illustrationer og/eller andre dekorative elementer) i større eller mindre omfang:

Cod. Sim. Heb. 4: כסא שן (Prædikener)
Cod. Sim. Heb. 8: קובץ דינים ומנהגים (Samling af halakhiske tekster)
Cod. Sim. Heb. 19: תאג (Yemenitisk bibel) 
Cod. Sim. Heb. 37: עברונות (Kalenderberegninger)
Cod. Sim. Heb. 40:  פירוש האגדות (Kabbalistisk Talmud-kommentar)
Cod. Sim. Heb. 47: ספר שתילי זתים (Kommentar til Højsangen)
Cod. Sim. Heb. 61: עץ חיים (Livets træ, et kabbalistisk værk)
Cod. Sim. Heb. 63: אהל יעקב (Religionsfilosofiske kommentarer)
Cod. Sim. Heb. 70: מחזור ("Gemmas bønnebog")
Cod. Sim. Heb. 75: מעורר אהבה (Liturgisk digt for højtiden Shavu'ot)
Cod. Sim. Heb. 107: הגדה של פסח (Påskehaggadah)
Cod. Sim. Heb. 111: שרביט הזהב (Omskærelsesliturgi)
Cod. Sim. Heb. 113: סדר עשרים וארבעה פרקים ממסכת שבת (Mishnah-traktaten Shabbat)
Cod. Sim. Heb. rot 1: כתובה (Ægteskabskontrakt, 1831)
Cod. Sim. Heb. rot. 2: כתובה (Ægteskabskontrakt, 1847)
Cod. Sim. Heb. rot. 3: כתובה (Ægteskabskontrakt, 1847)

Undtagelser fra projektet
Et mindre antal håndskrifter er ikke blevet inkluderet i projektet på nuværende tidspunkt. Det drejer sig primært om de ti Ester-ruller (megillot, opstillingssignatur Cod. Sim. Heb rot. 4-13), eftersom rulleformatet kræver en særlig fremvisningsapplikation.  Et fragment af en liturgisk tekst, muligvis fra 1300-tallet (Cod. Sim. Heb. Add. 12), er så beskadiget af vand og mug, at det desværre ikke kan scannes, men kun dokumenteres; disse billeder vil blive gjort tilgængelige på et senere tidspunkt.