Mere om David Simonsen: links, litteratur, udgivelser m.m.

Materialer vedrørende David Simonsens Samlinger

Links til andre jødiske arkiver (personer/institutioner/organisationer)

Referencer og forslag til yderligere læsning

Brock-Nannestad, Margrethe: "En seminarists erindringer?" Magasin fra Det kongelige Bibliotek, årg. 9, nr. 1, juni 1994, s. 27-34.

Brock-Nannestad, Margrethe: Mindretal søger identitet. Tyskjødisk kultur i David Simonsens Samling. Udstillingskatalog. København: Det Kongelige Bibliotek 1993.

Brock-Nannestad, Margrethe: "Wir deutschen Juden". Deutsch-jüdische Kultur der Jahre 1871-1933 im Spiegel der Büchersammlung David Simonsens. Ausstellung der Königlichen Bibliothek Kopenhagen in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 13. Juni-1. August 1993. Übersetzung und Redaktion: Dieter Lohmeier. [Schriften der Schleswig-Holsteinischen Landesbib­liothek; 17]. Heide: Verlag Boyens 1993.

Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70-aarige fødselsdag. København: Hertz, 1923. Hebraisk del: Ner David. [...] Frankfurt a. M 1923.

Fischer, Josef: ”Prof. D. Simonsens literære Publikationer. Samlet af Josef Fischer, København.” I: Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70-aarige fødselsdag. København: Hertz 1923, s. I-XI

Fischer, Josef: ”Prof. D. Simonsen’s Vorfahren“ I: Festskrift i anledning af professor David Simonsens 70-aarige fødselsdag. København: Hertz 1923, s. 311-379.

Frænkel, John: Min far: Louis Frænkel. En dynamisk idealist, foregangsmand og forkæmper. København 1948.

Haxen, Ulf: “David Simonsen 1853-1932. Tilbageblik, erindringer og minder.” Rambam vol. 11, 2002, s. 7-28.

Haxen, Ulf: Det lille mirakel:  jødisk bogkunst i tusind år. København 2003 (se især s. 297-325)

Jansson, Eva-Maria: "En rabbiner midt i verden. Om David Simonsens Arkiv". Magasin 19:4, December 2006, s. 47-51.

Schwarz, Moritz: “David Simonsens mange facetter”. Rambam vol. 11, 2002, s. 29-32.

The Institute of Jewish Studies. Jerusalem: Hebrew University 1947.


Eksempel på studier til hvilke arkivet er blevet brugt (2002-)

Chamberlain, Karen: Historieformidling på internettet om de østeuropæiske jøders immigration til Danmark i perioden 1904-1917. Integreret specialeafhandling mellem fagene Historie og Kommunikation, 3. modul, Roskilde Universitetscenter, maj 2002.

Jensen, Anne Øster: Russerne kommer! En undersøgelse af den russisk-jødiske immigration til København 1904-1917. Århus Universitet, Institut for Historie og Områdestudier, Historisk Afdeling, 2004.

Thing, Morten: יידישער דרוק אין דענעמארק Jiddish bogfortegnelse; Jiddish tryk i Danmark. Roskilde Universitetsbibliotek, 2004 (PDF

Thing, Morten: De russiske jøder i København 1882-1943. København 2008.