Andre webudgivelser

Forsiden til webudgivelsen "Georg Brandes' 'skrivebord'"

Udover udgivelsen af enkelthåndskrifter som digitale faksimiler har Håndskriftafdelingen (delvis i samarbejde med andre afdelinger) også lagt en række udgivelser på nettet om forfatterskaber, i forbindelse med konkrete lejligheder eller som webudstillinger i tilknytning til nogle af Det Kongelige Biblioteks udstillinger.