Henrik Ibsen: Manuskripter og breve i Det Kongelige Bibliotek

   

Senter for Ibsen-studier ved Oslo Universitet startede i januar 1998 et "Manuskriptprosjekt", hvor hovedformålet var at få et overblik over alle kendte og opspore hidtil ukendte manuskripter og breve af Henrik Ibsen, samt at gøre dem tilgængelige for alle interesserede brugere over Internettet. Projektet blev (foreløbig) afsluttet i juni 2000, hvor 19.600 manuskriptsider var digitaliseret og gjort søgbare på nettet ved hjælp af den udviklede database.

Tidligt i forløbet tog Senter for Ibsen-studier kontakt til Håndskriftafdelingen i Det Kongelige Bibliotek, der bortset fra Håndskriftsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo er den institution, der ligger inde med langt de fleste manuskripter og breve fra Henrik Ibsens hånd. Der blev indgået en aftale om, at der for Senterets regning blev foretaget en digitalisering af alle Ibsens manuskripter og breve i Det Kongelige Bibliotek. Dette arbejde blev udført i bibliotekets Fotografiske Atelier, hvor der i løbet af 1998 og 1999 blev foretaget digital affotografering af i alt 4.947 sider. Det tilsvarende antal masterfiler blev herefter sendt til Senteret til kontrol og videre efterbehandling.

Der er både kultur- og personalhistoriske grunde til at et så relativt stort antal Ibsen-manuskripter befinder sig i Det Kongelige Bibliotek. Henrik Ibsen udgav som andre norske forfattere dengang sine bøger i Danmark på Gyldendals Forlag. Og Henrik Ibsen havde indvilget i, at forlagets leder, Fr. Hegel, kunne afgive manuskripterne til Edvard og Jonas Collin's manuskriptsamling, der på dette tidspunkt var i privat eje, men som sidstnævnte skænkede Det Kongelige Bibliotek i 1905.

Af denne grund er langt den overvejende del af Henrik Ibsens manuskripter i den Collinske Samling trykmanuskripter, altså Ibsens egne renskrifter, evt. med enkelte rettelser. Undtagelsen er udkastet til "Brand", som Jonas Collin da også i et brev til Ibsen benævnte som "en af de bedste Perler i min store Samling". Han forsøgte jævnligt at skaffe sig kladder og udkast til andre af Ibsens værker, men uden større held. Se nærmere herom i Carl S. Petersens  Den Collinske Manuskriptsamling .

Hensigten med den alfabetiske oversigt nedenfor har været at lette overblikket over og at give direkte adgang til de Henrik Ibsen-manuskripter, der befinder sig i Det Kongelige Bibliotek. Vil man følge de enkelte manuskripters vej fra udkast til trykmanuskript, studere andre kladder og manuskripter eller læse de mange breve fra Henrik Ibsen, herunder ikke mindst til hans danske kolleger, er udgangspunktet Manuskriptprosjektets Hovedside .

Skuespil:

"Brand. Et dramatisk Digt. 1865." Collinske Samling 262, 4º I.1.1. Dels kladde, dels rettet renskrift.
"Brand. Et dramatisk Digt. 1865." Collinske Samling 262, 4º I.1.2. Renskrift.
"Brand, Den episke" . Ny kgl. Samling 2869, 4º. Udkast, kladder og (tildels rettede) renskrifter.
"Bygmester Solness. Skuespil i tre akter. 1892" . Collinske Samling 262, 4º IV.1. Renskrift med rettelser.
"De unges Forbund. Lystspil i fem akter. 1869" . Collinske Samling 262, 4º II.1. Renskrift (trykmanuskript).
"Fruen fra Havet. Skuespil i fem akter. 1888" . Collinske Samling 262, 4º III.3 Renskrift med enkelte rettelser.
"Hedda Gabler. Skuespil i fire akter. 1890" . Collinske Samling 262, 4º III.3 Renskrift med enkelte rettelser.
"Hærmændene paa Helgeland. Skuespil i 4 akter. 1857" . Ny kgl. Samling 3119, 4º. Renskrift.
"John Gabriel Borkman. Skuespil i fire akter. 1896" . Collinske Samling 262, 4º IV.3. Renskrift.
"Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk Skuespil 1873" . Collinske Samling 262, 4º III.4. Renskrift.
"Lille Eyolf. Skuespil i tre akter. 1894" . Collinske Samling 262, 4º IV.2. Renskrift med enkelte rettelser.
"Når vi døde vågner. En dramatisk epilog i tre akter. 1899" . Collinske Samling 262, 4º IV.4. Renskrift.
"Peer Gynt. Et dramatisk Digt" . Collinske Samling 262, 4º I.2. Renskrift (trykmanuskript).
"Peer Gynt. Et dramatisk Digt. 1867 . Ny kgl. Samling 2869, 4º. Dels kladde, dels rettet renskrift.
"Rosmersholm. Skuespil i fire akter. 1866" . Collinske Samling 262, 4º III.2. Renskrift med enkelte rettelser.
"Vildanden. Skuespil i fem akter. 1864" . Collinske Samling 262, 4º III.1. Renskrift med enkelte rettelser.


Digte:

"Digte". 1871 . Collinske Samling 262, 4º II.2. Renskrift med enkelte rettelser.
"Et Rimbrev". Ny kgl. Samling 3557, 4º. Renskrift.
"Langt borte". Ny kgl. Samling 3557, 4º. Renskrift.
"Nordens signaler" . Ny kgl. Samling 3557, 4º. Renskrift.
"Til Frederik Hegel". 1871 . Ny kgl. Samling 3742, 4º 1. rk.


Varia:

"Optegnelser om Magnus Hejnessön" . Ny kgl. Samling 2869, 4º.