Merete Geert Andersen & Jørgen Raasted: Inventar over Det kongelige Biblioteks Fragmentsamling, Hafniæ 1983

Inventaret er en fortegnelse over Fragmentsamlingens 3355 enkelte stykker. For hver fragment angives et individuelt nummer samt, så vidt muligt, en omtrentlig datering, en indholdskategori, en sekundærproveniens og en bestemmelse af fragmentets indhold. Inventaret rummer en række indices (med selvstændige pagineringer).

Se inventaret her (pdf).