Håndskriftsamlingen

I Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling findes håndskrifter fra tidlig middelalder indtil den nyeste tid. Håndskrifterne belyser hovedsageligt, men ikke udelukkende europæisk og især dansk historie, litteratur- og kulturhistorie.

Samlingen rummer mere end fire og en halv hyldekilometer pergament- og papirhåndskrifter. Hvad enten der er tale om illuminerede håndskrifter eller breve, manuskripter, dagbøger, skitser eller lignende papirer, gælder det, at hvert enkelt dokument er et uerstatteligt unikum. Der er adgang for alle til at benytte disse papirer på Læsesal Vest, men lån ud af huset finder normalt ikke sted.

Håndskriftsamlingen sikrer en alsidig og væsentlig bredde i erhvervelsen af papirer efter såvel store, nationale skikkelser som mere ukendte mennesker i det omfang, de efterlader sig dagbøger, breve eller andre dokumenter af historisk værdi. Formålet er at stille rige og mangfoldige historiske, litteratur- og kulturhistoriske dokumentations- og forskningsmuligheder til rådighed for vores sam- og eftertid. 

Hjertebogen

Den såkaldte "Hjertebog" fra 1550'erne regnes for det ældste danske folkevisehåndskrift. Læs mere her.

Det betyder ikke, at Håndskriftsamlingen er det eneste sted i landet, hvor man kan finde ovennævnte materialetyper og private arkiver, f.eks. findes en lille håndskriftsamling samt en kvindehistorisk samling på Statsbiblioteket i Århus. Også på Rigsarkivet, Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv og flere lokalarkiver findes der private arkivsamlinger.
Der er en hævdvunden tradition for arbejdsdeling mellem landets arkiver. Som hovedregel kan man sige, at Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling tager sig af papirer, efterladt af personer med virke indenfor kunst, kultur, humaniora og videnskab uanset fag, mens Rigsarkivets afdeling for privatarkiver tager sig af papirer efter personer, der har arbejdet indenfor politik og administration. Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv bevarer papirer efter personer fra arbejderbevægelsen, og Kvindehistorisk samling på Statsbiblioteket i Århus fik i 1988 status af nationalt kvindearkiv.

Det er Håndskriftsamlingens opgave at sikre en alsidig og væsentlig bredde i erhvervelsen af papirer og andre dokumenter efter såvel store, nationale skikkelser som mere ukendte mennesker i det omfang, de efterlader sig dagbøger, breve eller andre dokumenter af historisk værdi. Formålet er at stille rige og mangfoldige historiske, litteratur- og kulturhistoriske dokumentations- og forskningsmuligheder til rådighed for vores sam- og eftertid.

En væsentlig del af nyerhvervelserne sker ved private donatorers henvendelse til Håndskriftsamlingen, der herefter tager stilling til, om de tilbudte dokumenter bør bevares for eftertiden. I afdelingen arbejdes der endvidere til stadighed med, aktivt og systematisk og så vidt muligt at erhverve samlinger og enkeltdokumenter efter nulevende og afdøde, herunder ikke mindst de dokumenter, som udbydes på auktioner og antikvariater i ind- og udland, og som skønnes at have eller vil få en historisk kildeværdi.