Carl S. Petersen: Det Kongelige Biblioteks Haandskriftsamling (1943)

Daværende chef for Det Kongelige Bibliotek, Carl S. Petersens beskrivelse af Håndskriftafdelingens samlinger blev først trykt i Bogens Verden i 1942. Artiklen, der udkom som selvstændig bog i 1943, har imidlertid ikke kun historisk interesse. Beskrivelsen af Håndskriftafdelingens historie og struktur og samlingernes opståen og indhold er ganske vist kortfattet, men i det grundlæggende stadig på mange måder dækkende. Endvidere har han kunnet medtage de samlinger, som blev overdraget Det Kongelig Bibliotek kort forinden, herunder bl.a. de samlinger, der tidligere tilhørte Universitetsbiblioteket og Grundtvig-arkivet.

Se beskrivelsen her