Håndskriftdatabaser og trykte kataloger online

Samlinger og papirer søges i REX ved at afgrænse til Håndskriftsamlingen

Håndskriftsamlingens Brevbase er en elektronisk kopi af den originale Brevregistrant, der på kort registrerer brevene i afdelingens samlinger, modtaget før 1988. Læs mere om brevbasen her .

Håndskriftsamlingens kataloger er opstillet på Læsesal Vest. Det drejer sig om:

  • Alfabetisk kortkatalog over samlingerne indtil ca. 1990 
  • Systematiske protokoller over samlingerne indtil ca. 1990
  • Alfabetisk kortkatalog over Universitetsbibliotekets håndskrifter, overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938 
  • En alfabetisk kortkatalog over håndskrevne danica i andre biblioteker i og uden for Danmark

Endvidere finder man på læsesalen en lang række trykte kataloger over Håndskriftsamlingens samlinger og håndskrifter, hvoraf de fleste også er tilgængelige online. Håndskriftsamlingen har desuden en samling af utrykte kataloger og registraturer over større samlinger og personarkiver, hvoraf de fleste er tilgængelige online i tilknytning til posterne i REX.