Find og bestil breve

Find breve i samlingerne

Der er brevvekslinger i en meget stor del af de nyere samlinger i Håndskriftsamlingen. Det svinger meget, på hvilket niveau de enkelte breve er registreret. Der er derfor ikke én entydig måde at finde alle relevante breve i Håndskriftsamlingens 4,5 hyldekilometer. Man bør derfor i første omgang lave flere søgninger:

  • I Brevbasen (gælder især breve før 1900) på relevante afsendere og modtagere

  • I REX på relevante afsendere og modtagere

  • I REX på relevante arkiver fra personer, som kunne have korresponderet med den person, man er interesseret i. Se nedenfor.

Bestil breve

Her er en kort vejledning i at bestille breve. Se generelle oplysninger om bestilling af håndskriftmaterialer her

  • Find det brev eller den brevveksling du leder efter. Se mere om det nedenfor.

  • Fremsøg det ønskede materiale i REX, og gå ind i katalogposten.
    Hvis du har fundet brevet i Brevbasen, skal du gå til REX søge på opstillingssignaturen/”Samling”, afgræns evt. til "håndskrifter" under materialer.

  • Undersøg om muligt hvilken æske, du skal bruge (ud fra oplysningerne i posten, i evt. registrant under ’Links’ i posten eller i Brevbasen). Hvis du ikke kan finde ud af det, har vi brug for at kende navnene på afsender og modtager. Der skal laves en bestilling pr. korrespondance pr. arkiv. 

  • Vælg ”Foretag manuel bestilling”, hvis det ikke er muligt at bestille den enkelte æske. Det fører til en forudfyldt formular. Anfør her i notefeltet, hvilken del af arkivet (f.eks. æske/kapsel 10-12, breve fra XX til XX) der ønskes. Angiv herefter den første dato, du ønsker at se materialet, og send formularen.

Bemærk, at opstillingssignaturen kan være skrevet på en anden måde end i Brevbasen. F.eks. "NKS 3421 kvart", "Thott 958 oktav", eller "GKS 128 folio". Se mere om de enkelte samlinger og de aktuelle forkortelser her.
(Når formatet indgår i opstillingssignaturen, er det skrevet ud på dansk, dvs. "folio", "kvart", "oktav", man kan altså ikke finde "Ny Kgl. S. 4647 4°", men "NKS 4647 kvart")

Ved bestilling af korrespondancer fundet i Håndskriftsamlingens brevbase i følgende samlinger: Palsbo, NBU, NBD, NBD 2. rk. og Troensegaard Autografsamling I, søges i REX på samlingens navn (f.eks. NBD eller Troeensegaard) samt ordet bestilling. Afgræns evt. til håndskrifter.


Registrering af breve i Håndskriftsamlingen

Størstedelen af de ældre breve (før 1900) kan findes i Håndskriftsamlingens Brevbase. Læs mere om dens indhold – og begrænsninger – her.

Brevsamlinger, som pga. klausuleringaftaler har været utilgængelige i perioden ca. 1900-1990, er ikke nødvendigvis indtastet i Brevbasen. Det samme gælder meget store privatarkiver, hvor der eksisterer trykte registranter, eller arkiver, hvor omfanget har været for omfattende, eller man har vurderet, at det ikke var indsatsen hver.

For samlinger, der er tilgået biblioteket siden 1990, er bibliotekets katalog REX eneste indgang. Brevene er langtfra alle registreret på enkeltniveau, så man må finde de enkelte arkiver, se oplysningerne i posten og en evt. registrant, eller bestille materialet og gennemse det.