Kopi, affotografering og gengivelse af håndskrifter

Bestilling af fotokopier, mikrofilm og (digitale) fotografier
Bestilling af kopi/affotografering af håndskrifter og bøger fra de boghistoriske samlinger modtages kun på mail til kontakt@kb.dk eller ved personlig henvendelse på læsesalen. Bestillinger skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af, hvad der ønskes reproduceret. Der tages forbehold overfor skrøbeligt og særligt værdifuldt materiale, der ikke tåler at blive reproduceret.

Der kan bestilles:

  • Fotografier i høj opløsning til publicering på tryk eller online (TIF 300 dpi)
  • Fotografier i lavere opløsning (JPEG 1200x900 pixels til studie- og skærmbrug.
  • PDF-/papirkopier til studiebrug.

Priser på fotografier i høj opløsning fås ved at sende en mail til Fotografisk Atelier fa@kb.dk. Priser på studiekopier kan oplyses ved henvendelse til læsesalen. Normal leveringstid vil for fotokopier være 1-2 uger, for store opgaver (over 100 sider) op til 4 uger, for fotoarbejde er leveringstiden normalt 2-3 uger. Der er mulighed for at indgive en hastebestilling mod et tillæg. Se prisliste her.

Håndskriftsamlingens materiale må ikke selvkopieres eller scannes, men det er i de fleste tilfælde tilladt selv at fotografere materialet med digitalt kamera til privat brug. Se reglementet her (PDF).

Klausulerede og ophavsretsbelagte arkiver må ikke affotograferes, med mindre der er eksplicit tilladelse fra ophavspersonen eller arvinger.

Billeder og ophavsret
Motiver fra Det Kgl. Biblioteks samlinger må gerne gengives, men bestilleren skal tydeligt kreditere Det Kongelige Bibliotek på følgende vis: Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library, [opstillingssignatur (Værk-ID)], [blad- eller sidenummer]. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Se mere om ophavsret og brug af materialer fra Det Kgl. Bibliotek.

Vilkår for levering af digitale kopier
Når du køber en kopi fra Det Kgl. Biblioteks samlinger, forbeholder biblioteket sig retten til efterfølgende at gøre den digitale kopi frit tilgængelig for alle andre brugere på vores hjemmeside www.kb.dk