Danske særsamlinger

A. Dansk litteratur generelt
B. Enkelte forfattere eller emner
C. Særsamlinger skabt af biblioteket 

A. Dansk litteratur generelt

Den Hielmstierne-Rosencroneske Samling 
Den betydeligste af de danske særsamlinger består af omtrent 10.000 trykte værker udgivet i det dansk-norske monarki eller i udlandet af danskere. 1500-tallets og 1600-tallets tryk er særligt rigt repræsenteret, bl.a. ved 125 palæotyper (bøger trykt før 1551), hvoraf mange er unika.

Samlingen har tilhørt Henrik Hielmstierne (1715-80), velhavende embedsmand og ivrig bogsamler. Efter hans død overgik samlingen til hans datter og dennes mand, grev M. G. Rosencrone, som i 1807 skænkede den til Det Kongelige Bibliotek.

Samlingen er registreret i REX. Desuden findes en trykt katalog: J.J. Weber: H. Hielmstiernes Bogsamling. Tienende til Oplysning af de under den danske Regiering liggende Staters Litteratur. Fortale af F.F. Suhm. I-II. Kbh. 1782-85.

Læs mere om Hielmstiernes bogsamling (Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse. Kbh. 1844).

Vilh. Bruuns Samling
Ca. 3.000 bind hovedsagelig dansk litteratur og præget af ejeren, arkitekt Vilh. Bruuns (1858-1917) interesse for dansk boghåndværk, især bogbind.

Testamenteret til Det Kongelige Bibliotek i 1917.

Samlingen er registreret i REX.

Johs. Brøndum-Nielsens Samling
Danske skønlitterære værker fra 1700- til 1900-tallet, mange i originaludgaver, samt litteraturhistoriske værker.

Professor Johs. Brøndum-Nielsens (1881-1977) samling erhvervedes af Det Kongelige Bibliotek i 1979.

En del af bogsamlingen er opstillet på Læsesal Vest. Denne del er registreret i REX.

Læs mere om Brøndum-Nielsens Samling.

Mario Krohns Samling
Ca. 600 bind bestående især af originaludgaver af dansk skønlitteratur fra sidste halvdel af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet i samtidige bind og med originale omslag eller kartonnager. Mange med bemærkelsesværdige ejermærker eller dedikationer, og en del indeholder originale tilskrifter fra forfatterne.

Bogsamlingen stammer fra museumsdirektør Mario Krohn ((1881-1922). Testamenteret til Det Kongelige Bibliotek.

Samlingen er registreret i særskilt kortkatalog.

Læs mere om Mario Krohns bogsamling (Bogvennen 1926).


B. Enkelte forfattere eller emner

Holger Laage-Petersens H.C. Andersen-samling
Ca. 4.500 bind og 700 håndskrifter af og om H.C.Andersen på alle sprog, herunder breve og manuskripter.

Samlet og testamenteret af grosserer Holger Laage-Petersen (1885-1949) og indgået i Det Kongelige Bibliotek i 1954.

Samlingen er registreret i særskilt kortkatalog og protokol.

Læs mere om Laage-Petersens H.C. Andersen-samling (Fund og forskning 1955).

Arne Portmans H.C. Andersen-samling
Omfattende samling af og om H.C. Andersen på alle sprog. Indholdet spænder over trykte værker, manuskripter, breve, klip, tegninger, fotografier, noder m.m.

Samlet af overlæge Arne Portman (1897-1966) og erhvervet af Det Kongelige Bibliotek i 1969.

Hele samlingen er registreret i særskilt systematisk ordnet protokol. Se oversigt over ikke-trykte materialer.

Læs mere om Arne Portmans H.C. Andersen-samling (Meddelelser fra Rigsbibliotekaren 1970).

Harald Mortensens Samling til Tycho Brahes og astronomiens historie
Ca. 19 hyldemeter med litteratur om nautik, optik, meteorologi, kartografi og Rundetårns observatorium.

Samlet af kustode ved Det Kongelige Bibliotek, Harald Mortensen (1878-1957).

Samlingen er registreret i særskilt kortkatalog.

Læs mere om Harald Mortensens samling til Tycho Brahes og astronomiens historie (Fund og forskning 1958-59).

Fr. Thorkelins Grundtvig-samling
Ca. 10 hyldemeter bestående af skrifter af og om N. F. S. Grundtvig. Samlingen er stort set komplet hvad angår Grundtvigs værker frem til ca. 1910, herunder bøger, pjecer, salmeblade og lejlighedssange, inkl. artikler i tidsskrifter og aviser. Dertil kommer 16 håndskrifter.

Samlet af oberst Fr. Thorkelin (1827-1910). Skænket til Det Kongelige Bibliotek i 1914.

Samlingen er registreret i REX.

Læs mere om Fr. Thorkelins Grundtvig-samling (Fund og forskning 1957).

E. Spang-Hanssens Holberg-samling
Ca. 20 hyldemeter med Holberg-udgaver fra ældre og nyere tid, litteratur om Holberg (heriblandt mange særtryk og udklip) samt håndskrevet materiale til fortsættelse af en Holberg-bibliografi.

Erhvervet af Det Kongelige Bibliotek i 1973.

Samlingen er registreret i REX.

Ove Marcussens Kaj Munk-samling
Ca. 5 hyldemeter med litteratur af og om Kaj Munk. Hertil knytter sig en samling med udklip om Kaj Munk.

Samlet af major Ove Marcussen. Erhvervet af Det Kongelige Bibliotek i 1985.

Samlingen er registreret i særskilt kortkatalog.

Ludvig F.A. Wimmers runologiske Samling 
Mere end 1000 bind runologisk litteratur samt professor og runolog Ludvig F.A. Wimmers (1839-1920) omfattende materiale til runeværket, De danske Runemindesmærker (udgivet 1895-1908). Den trykte samling består af bøger, særtryk og udsnit af tidsskrifter og aviser. Dertil kommer papiraftryk, tegninger og kemitypier af runerne samt manuskripter, breve m.v.

Skænket til Det Kongelige Bibliotek i 1915. Grundstammen af bøger samlet af Wimmer, ca. 600 bind, er frem til 1985 øget med ca. 400 bind.

Hele samlingen er registreret i REX. Desuden findes en trykt katalog: Lauritz Nielsen: Collectio runologica Wimmeriana. Fortegnelse over Ludvig F.A. Wimmers runologiske o.a. Samlinger i Det kongelige Bibliotek. Kbh., 1915.

Læs mere om Ludv. Wimmers runologiske samling (Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, II, 1915).


C. Særsamlinger skabt af biblioteket

Dedikationssamlingen
Ca. 22 hyldemeter bøger med forfatterdedikationer fra 1800- og 1900-tallet. Andre dedikationseksemplarer (f.eks. H.C. Andersen-dedikationer) findes i de øvrige særsamlinger og i hovedsamlingen.

Samlingen er registreret i REX.

Grammofonpladesamlingen
En mindre samling af litterære, sproglige og dokumentariske plader og bånd.

Samlingen er registreret dels i en alfabetisk kortkatalog (anskaffelser fra før 1987) dels i REX (anskaffelser fra 1988).

Samling af beslaglagt pornografisk litteratur
Ca. 4 hyldemeter pornografisk litteratur, der var beslaglagt af politiet forud for lov af 1967 om ophævelse af forbud mod udbredelse af utugtige billeder.

Overdraget til Det Kongelige Bibliotek i 1971.

Udklipsamlingen
Ca. 140 hyldemeter. Består af avisudklip m.v., hovedsagelig vedrørende historie (herunder lokalhistorie), personalhistorie og litteraturhistorie.
Opbygget ved tilgang af forskellige samlinger, bl.a. Ove Marcussens om Kaj Munk (se ovenfor) og samlingen "En borger i Danmark" med udklip fra og om besættelsestiden.

Samlingen er registreret i særskilt kortkatalog.