Danske samlinger

De danske samlinger rummer publikationer, der er udgivet i Danmark eller udgivet uden for Danmark, men omhandlende Danmark eller danskere

Publikationer udgivet i Danmark

Hermed menes bøger, tidsskrifter, småtryk og aviser, der er udkommet i Danmark siden den første bog blev trykt i Odense i 1482. Til "Danmark" regnes også lande, der har hørt under den danske krone, som Norge indtil 1814, Island indtil 1944, Sydslesvig og Holsten indtil 1864.

Samlingerne er opbygget ved hjælp af pligtaflevering, en lov, der siden 1697 har pålagt alle bogtrykkere at aflevere alt, hvad de havde trykt (Læs mere om pligtaflevering). Samlinger dækker således over tryk, der behandler alle mulige emner, som man gennem tiderne har ment kunne interessere et læsende publikum. Alle genrer er repræsenteret som skønlitteratur, skolebøger, lærebøger, videnskabelige skrifter og populærvidenskabelig litteratur. Siden 1998 er også cd-rom'er, videoer og dvd'er omfattet af pligtaflevering. Derudover har biblioteket købt eller modtaget som gave bøger og tidsskrifter, der ikke er indgået som pligtaflevering.

Publikationer udgivet uden for Danmark

Biblioteket har siden slutningen af 1700-tallet forsøgt at anskaffe alle de bøger og tidsskrifter, der handler om Danmark eller danskere eller er oversættelser af danske forfatteres værker. Fra og med 2003 har biblioteket lagt vægt på at anskaffe de værker, der har betydning for Danmark som kulturnation og for den forskning, der drejer sig om danske forhold. I samlingerne findes bl.a. oversættelser til mere end 90 sprog af H. C. Andersens eventyr, romaner og rejsebeskrivelser. (Se virtuel udstilling). Det ældste tryk er fra 1474.

Samlingernes dele

Samlingerne er opdelt i 3 hovedsamlinger, 1 småtrykssamling, 1 avissamling, 8 specialsamlinger og 15 særsamlinger.

Hovedsamlingerne består af 1.-2. samling, der indeholder tryk fra perioden 1474-1959. 3. samling består af tryk fra 1960 og fra 1998 også af cd-rom'er, video'er, dvd'er og andre former for udgivne værker.

Småtrykssamlingen indeholder tryk, der omhandler aktuelle, interne forhold i institutioner, foreninger og firmaer, de såkaldte korporationer. Læs mere om samlingen

Avissamlingen indeholder aviser, udkommet i Danmark fra 1634. Læs mere om aviser

Specialsamlingerne omfatter bl. a. dansk-norsk litteratur om verdenskrigen 1914 -1918 og illegale tryk fra besættelsen 1940-45

Særsamlingerne er 11 privatsamlinger, skabt af personer med særlig samlerinteresser, og skænket til eller købt af Det Kongelige Bibliotek og 4 samlinger, skabt af biblioteket selv. Læs mere om særsamlingerne

Hvordan finder jeg bøgerne?

Alle titler i 1.-3. samling, specialsamlingerne og avissamlingerne er registreret i REX. Hvis du ikke finder en titel, udfyld en Specialbestilling og send. Nogle af særsamlingerne (der dublerer hovedsamlingerne) er registreret i REX. Læs mere