Manglende bøger

Det er ikke alle danske bøger, det er lykkedes os at skaffe. Der er værker omfattet af pligtaflevering, som ikke bliver afleveret, og som når at blive udsolgt, inden vi opdager udgivelsen, og som vi derfor mangler i de nationale samlinger.

Vi søger også at skaffe værker, der er udgivet i udlandet og som omhandler danskere eller danske forhold. Disse kan især være svære at skaffe.

Vi har registreret de værker, vi gerne vil have til de nationale samlinger - siden 1988 i vores online-katalog REX i en ”ønskebase”.

Søg her, hvis du har værker, du mener, vi kunne være interesserede i. Hvis vi ikke har bogen, vil der stå "Haves ikke i den nationale samling. Ønskes til Nationalbiblioteket".

Ældre danske bøger, der ikke kan findes i REX, vil vi også være interesserede i.

Send os en mail på pligt.da@kb.dk