Danske aviser : Indekser og Fuldtekstbaser

 

Denne online-bibliografi er et redskab til at søge avisstof i danske dagblade. Der er taget udgangspunkt i bibliografier og baser, som er til rådighed på Det Kgl. Bibliotek, Kbh.

Vi har grundlæggende to typer hjælpemidler til vores rådighed: indekser og fuldtekstbaser.

Indekserne registrerer avisernes indhold, d. v .s. at man her får henvisninger til artiklerne. De bruges navnlig, hvis man søger avisstof af ældre dato. Brug den kronologiske oversigt over indekser, hvis udgangspunktet er avissøgning i en bestemt tidsperiode.

Fuldtekstbaserne : Her finder man avisartiklerne i deres fulde ordlyd.

Anmeldelser : Her får man en kronologisk oversigt over hvilke indekser og fuldtekstbaser, man kan anvende til søgning efter anmeldelser.

Avisfortegnelser giver generelle informationer om de enkelte aviser, herunder bl.a. oplysninger om avisernes historie, udgivelsesperioder m.m.
Om Det Kgl. Biblioteks aviser og deres benyttelse, se her.

Historisk rids : Hvornår begyndte man at registrere danske avisartikler? I dette afsnit gives et historisk overblik over avisindekserne og fuldtekstbaserne. 


 
Kontakt: kontaktbiblioteket@kb.dk