Scenekunst

billedetekst som læses af skærmlæserOde to Progress, Odin Teatret 1997. Foto: Rina Skeel.

Skuespil

Teatersamlingen indeholder næsten komplette samlinger af skuespilmanuskripter fra det repertoire, som blev opført på de større Københavnske privatteatre, heriblandt Casino Teatret (1848-1937), Folketeatret (1857-), Dagmarteatret (1883-1937), Nørrebros Teater (1887-), Det ny Teater (1906-) og Betty Nansen Teater (1917-), Københavnske Sommerrevyer (1877-1930erne), samt Det Kongelige Teaters nyere repertoire. Dertil kommer større samlinger fra Danske Dramatikeres Forbunds arkiv og fra danske teaterforlæggere og samlere.

Endvidere rummer biblioteket efterladte samlinger (herunder flere scrapbogssamlinger) fra fremtrædende skuespillere og instruktører.

Fra midten af 1960'erne har der desuden fundet en systematisk indsamling sted fra alle større danske teatre heriblandt Radio- og TV-teatret, således at knap 50 danske teatre nu vederlagsfrit overdrager deres løbende repertoire til Teatersamlingen. Se Guide til Teatersamlingen for en komplet oversigt. 

Ballet og moderne dans

I 2015 overtog Teatersamlingen dansearkiv.dk fra Dansehallerne – et stort arkiv over alle dansere og koreografer indenfor moderne dans i Danmark. Arkivet indeholder korrespondancer, presseklip, arbejdspapirer, forestillingsmaterialer, fotos og videooptagelser – samt balletanmelderen Henrik Lundgrens arkiv. Til samlingen hører en (endnu ikke opdateret) hjemmeside, hvor man kan orientere sig i de enkelte kunstneres værker: www.dansearkiv.dk.

Derudover modtager vi i stigende grad personarkiver fra fremtrædende kunstnere fra den klassiske ballet. Se en komplet oversigt her: Guide til Teatersamlingen. 

En lille samling dansebeskrivelser, som ligger i Musikafsamlingen, er lagt ud online: Digitaliserede samlinger af ældre danske danseinstruktioner fra 1700-tallet og 1800-tallet.

Opera

Opera hører hjemme i Musiksamlingen, som primært indsamler nodemateriale.

Cirkus

Teatersamlingen har modtaget flere store cirkussamlinger, primært vicestadsbibliotekar Carl P. Krafts Samling, som omfatter programmer, presseklip, tidsskrifter, lyd- og videobånd, scrapbøger o.m.a., samt cirkustegneren Oscar Knudsens Samling - tilsammen dækker samlingen stort set alt cirkus i Danmark og til dels i omkringliggende lande.

 Søg på ’Carl Peter Krafts Samling’ i REX.

Modelteater

Teatersamlingen har en komplet samling af dansk modelteater, lige fra de første modelteatre kom til Danmark fra Tyskland i begyndelsen af 1800-tallet til de helt moderne. Samlingen rummer alle Alfred Jacobsens ark og tegneren Oscar Knudsens dekorationer, samt en stor samling vigtige udenlandske modelteatre, primært tyske. Samlingen er endnu ikke katalogiseret, men intern registrant kan konsulteres ved henvendelse til Teatersamlingen.