Teatersamlingen

IMG_1252

Teatersamlingen (tidl. Dramatisk Bibliotek) har følgende hovedopgaver:

  • At indsamle og bevare dels danske teatres arkiver af håndskrevne / upublicerede skuespil, rollehæfter, instruktionsbøger, forestillingsmateriale, dels personarkiver fra fremtrædende danske scenekunstnere.
  • At indkøbe nyere dramatisk litteratur på hovedsprogene og stille disse samlinger til rådighed for såvel teatrenes ledere, dramaturger, instruktører og skuespillere som for teaterskoleelever, forskere, teatervidenskabsstuderende og andre teaterinteresserede.
  • At levere dokumentationsydelser og bibliografisk service over for alle kategorier af brugere. 

Samlingerne indeholder godt og vel 30.000 skuespiltekster i manuskript (for størstedelens vedkommende af danske dramatikere eller i dansk oversættelse) samt ca. 20.000 trykte skuespiltekster (hovedsageligt udenlandske). Af disse er p.t. næsten 85 % søgbare i REX (afgræns i ’Avanceret søgning’ under ’Materialer’ til ’Skuespil’).

Derudover indeholder samlingen også et stigende antal teaterarkiver fra såvel eksisterende som nedlagte teatre indeholdende forestillingsmateriale, presseklip, administrationspapirer, korrespondancer, regnskaber og meget mere. Afgræns søgningen til ’Dramatisk Bibliotek’ under ’Institutioner og samlinger’

Til samlingen findes en Guide til Teatersamlingen med overblik over såvel de katalogiserede som de endnu uregistrerede samlinger.

Studerer du teater- eller dansevidenskab ved Københavns Universitet, så se også KUB-fagsiden her.